Helsingin hienot olympiapaikat

”Kaikkien aikojen pienimmän kesäolympiakaupungin kisoja varten valmistuneet urheilurakennukset muodostavat kansainvälisestikin arvioituna hyvin säilyneen kokonaisuuden, jonka pelkistetty arkkitehtuuri on periaatteiltaan yhtenäistä.” Näin kaupunki nettisivullaan ”Helsingin kiehtovat olympiarakennukset” aloittaa näiden rakennusten ja [ . . . ]