Båda hamnarna vinner

Det är inte alltid bägge parter är nöjda då ett större bolag köper upp en majoritetsandel i ett mindre. Men nu är det utan tvekan så, då Helsingfors hamn köpte in sig i Lovisa hamn med en 60-procentig andel.

Initiativet kom från Lovisa, som förhoppningsvis godkänner affären också i stadsfullmäktige. För Helsingfors del är den redan klar, det räckte nämligen med ett beslut i styrelsen för det som numera är ett av staden helägt hamnbolag.

Allt var upplagt för det som brukar kallas en win–win-affär. Helsingfors hamn, som för godstrafikens del helt är koncentrerad till Nordsjö hamn, har från och till brist på kapacitet. Huvudstaden har ju lagt ner sina andra godshamnar, som frigjorde mark för nya bostadsområden. Passagerarhamnarna på Skatudden, på Olympiakajen och i Västra hamnen (Busholmen) är däremot intakt, och dessutom byggs nya kajplatser för kryssningsfartyg.

Nordsjö hamn fokuserar på containerhantering och stora, djupgående fartyg. Mindre fartyg för bulkvaror/styckegods såsom sågvaror passar inte riktigt in i bilden.

I Lovisa är det tvärtom. Hamnen är väl anpassad för mindre fartyg, som inte kräver en lika djup farled, och hamnen har specialiserat sig på bulklast, särskilt sågvaror.

De båda hamnarna, eller snarare hamnbolagen, är alltså som skapta för ett äktenskap – ett sådant där som enligt ett engelskt talesätt är skapat i himlen. Eller mer prosaiskt uttryckt: de kompletterar varandra perfekt! Eller ännu mer krasst uttryckt: de konkurrerar inte på exakt samma marknad.

Hamnarna i Kotka och Fredrikshamn sammanslogs som känt för några år sedan till en bolagsenhet, och lyckades ta en hel del av den tidigare trafiken på Lovisa, och konkurrerar klart med Helsingfors. Borgås primära hamn är ju oljehamnen i Sköldvik.

Lovisa är alltså också i konkurrensavseende den naturligaste partnern för Helsingfors. Hangö i västerled vore en annan, men den är ett kapitel för sig. Hangö specialiserade ju sig länge på bilimport och fick ett uppsving som stödjepunkt då det första gasröret från Ryssland till Tyskland byggdes. Det andras öde är som känt nu lite öppet, och därmed också Hangö hamns utsikter.

Det finns förresten också ett litet personband mellan Helsingfors och Lovisa hamnar. Min gruppkollega i Helsingfors stadsfullmäktige, Jan D. Oker-Blom, sitter i styrelsen för Helsingfors hamn. Han har släktband till redarfamiljen Nordström, som ju har spelat en nyckelroll i Lovisa hamns historia.

Han hade ändå inget finger med i spelet då hamnaffären planerades. Ansvaret låg för Helsingfors del hos hamnbolagets vd Kimmo Mäki. Han var min kurskompis på en riksomfattande försvarskurs för några år sedan, och jag kan försäkra att Lovisa hamns framtid ligger i kunniga händer.

Lovisa hamn, ja. Då min pappa blev präst i Pernå 1955 och jag som tvååring flyttade dit från min födelsestad Helsingfors var Valkom en del av Pernå kommun och inkorporerades sedan med Lovisa stad från början av 1957. Men den orättfärdigheten har ju numera försonats sedan Lovisa återförenats med modersocknen Pernå …

(Först publicerad som kolumn i Nya Östis 8.9.2016)