Härligt! Farligt? Så ta det varligt!

Det första medborgarinitiativet – om att förbjuda pälsdjursnäringen – börjar behandlas i riksdagen nästa vecka. Starten har dröjt, för riksdagen ville först fundera på hur initiativen i allmänhet ska behandlas. Osökt går mina tankar till refrängen i Björn Skifs kända låt: Härligt härligt, men farligt farligt – – – så ta det varligt!

Visst är medborgarinitiativet ett välkommet instrument för direktdemokrati. Minst 50 000 medborgare kan vända sig direkt till riksdagen och få sitt förslag behandlat, vid sidan av de regeringspropositioner och riksdagsmotioner som är de traditionella formerna av initiativ till ny lagstiftning. Men minns proportionerna:

Minimikravet på 50 000 medborgare som egenhändigt eller elektroniskt undertecknar ett initiativ innebär inte att detta återspeglar en allmän medborgaropinion, utan det är ju bara en procent av befolkningen. Upp till 99 av 100 medborgare kan ha en helt annan syn.

En procent av folket motsvarar två riksdagsmandat, eller om man beaktar rösträttsålder och valdeltagande tre–fyra. Då regeringen avger en proposition står åtminstone i princip ett block på för tillfället drygt 120 riksdagsmandat bakom den. Ett medborgarinitiativ väger alltså inte tyngre än regeringspropositioner – och inte heller än riksdagsmotioner med tiotals, ja ibland rentav över hundra undertecknare. Det är ett bland flera instrument.

Förväntningarna är höga, men om de infrias eller sviks beror inte minst på medborgarinitiativtagarna själva.

Enligt webbsidan kansalaisaloite.fi/medborgarinitiativ.fi har hela 93 initiativ hittills tagits, av vilka 16 förfallit i brist på bifall inom utsatt tid och många fått bara några få tillskyndare. Här finns allt mellan himmel och jord, bland annat initiativ mot den obligatoriska skolsvenskan och för fri cannabis. Bara ett enda initiativ är tvåspråkigt.

Mest vind i seglen har initiativet om en jämställd äktenskapslag, och det kan bli det första som har en chans att gå igenom. En riksdagsmotion i ärendet röstades nyligen ned i utskott med knapp majoritet, och kunde ha haft större chanser i plenum.

Förbudet mot pälsdjursnäringen har däremot ingen chans i riksdagen. För det borgar redan regeringsprogrammet, som driver en strikt djurskyddslinje i farmningen, men inget förbud. Det är ju rimligt att regeringspartierna, i de fall då regeringsprogrammet ger besked om det ett medborgarinitiativ handlar om, agerar konsekvent.

Det samma gäller förresten initiativen mot den obligatoriska skolsvenskan. Däremot kan dessa inte anses vara sådana initiativ som strider mot grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter, och därför kan refuseras redan av talmannen.

Vid ett besök i Sveriges riksdag i måndags framkom för övrigt att Sverige inte har någon etablerad praxis för riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativ. Orsak: I Sverige finns inget sådant demokratiinstrument. Klokare så?

(Först publicerad i Hbl 19.4.2013)