Hela Nyland, inte halva

Mina båda yngre syskon, födda 1956 och 1959, såg dagens ljus på Lovisa BB. Själv hade jag hunnit födas på dåvarande Barnmorskeinstitutet i Helsingfors innan familjen flyttade till Pernå 1955.

Lovisa BB har inte funnits på många, många år. I stället hann generationer av nya invånare i Lovisa med omnejd födas på Borgå BB.

Nu finns Borgå BB heller inte längre, det blev ett offer för den nya normen att ett BB måste ha minst tusen förlossningar per år för att kunna anses tryggt. Normen motiveras med behovet av läkarjour med tanke på eventuella komplikationer.

I ett par års tid kunde östnyländska föderskor sedan relativt snabbt ta sig till Barnmorskeinstitutet i Helsingfors, som låg bara ett par kilometer från utfarten från Borgå motorväg.

Nu har också Barnmorskeinstitutet stängts – inte p.g.a. normen med tusen förlossningar, som uppfylldes med bred marginal, men p.g.a. inneluftsproblem.

Nu är östnyländska föderskor i princip hänvisade till Kvinnokliniken, till vilken man efter att ha kört ut från motorvägen måste ta sig genom halva Helsingfors, i storstadstrafik. Även med ambulans blev det många minuter till.

Det har resulterat i att hundratals östnyländska föderskor i stället söker sig till BB i Kotka, dit det är betydligt närmare väg. I och för sig är det inget ont med det. Kotka BB är visserligen strängt taget förpliktigat att betjäna bara Pyttismammor på svenska, men lär göra sitt bästa för att klara svenskan med alla som har behov av det.

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt Carea är faktiskt ”associerat” med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS (fi. HUS), låt vara inte för förlossningarnas del, utan på mer krävande universitetssjukhusnivå.

Då jag i fjol höstas invaldes i detta HNS styrelse, ungefär samtidigt som det blev klart att Barnmorskeinstitutet måste stängas, tog jag som första initiativ upp frågan om inte Borgå BB i det uppkomna läget kunde och borde återupprättas.

Svaret var tyvärr totalt avvisande, jag fick inte ens den gröna Borgåmedlemmens stöd för tanken. I det gamla BB:s utrymmen höll man redan på att inrätta en ögonenhet, och BB-tåget hade gått, utan återvändo…

Varför denna BB-betraktelse? Jo, den var avsedd som ett exempel på vad som står på spel om vård- och landskapsreformen genomförs. Då ökar pressen ytterligare på de mindre hälso- och sjukvårdsenheterna. Reformen ska ju spara pengar…

Då måste hela Nyland försvaras, inte bara halva. Det är redan en offentlig hemlighet att också Lojo BB i väster kan vara i farozonen, och Ekenäs BB lades ju ned redan för några år sedan. Det skulle försätta Västnyland i samma svåra situation som Östnyland. Bägge ”periferierna” i landskapet skulle bli lidande.

Låt oss hoppas att landskapsreformen inte blir av. Men om den blir verklighet, måste vi försöka göra det bästa möjliga av eländet.

Det börjar med att vi alla måste gå och rösta i landskapsvalet!

(Först publicerad som kolumn i Lovisatidningen Nya Östis 26.4.2018)