Hemvården haltar svårt

Vi ska bo hemma så länge som möjligt, sägs det ofta. För dem som både kan och vill göra det är det en god lösning. Men då ska man faktiskt både kunna och vilja. Om man inte kan eller inte vill, bör det finnas plats i ett serviceboende.

Om man väljer att bo kvar i sitt gamla hem förutsätter det att man vid behov kan få hemvård. Det är här ekvationen inte går ihop: hemvården i Helsingfors fungerar inte tillfredsställande. Om staden vill främja boende hemma, ska den också skapa förutsättningar för det.

Nu byts vårdarna ut nästan från besök till besök, de har sällan tid att göra det de borde hinna göra, och alla har inte rätt kompetens – för att inte tala om språkkunskaper. Särskilt dåliga är erfarenheterna av en del privata företag som staden köper tjänster av.

Egentligen är det förresten fel att tala om att bo hemma så länge som möjligt. Som jag brukar påminna min 94-åriga mor som sedan ett par år bor i ett servicehus: Hemma är där du bor!

(Först publicerad som Valhörna i HBL 10.3.2017)