HUS = Helsingfors universitetssjukhus

Min första spontana reaktion var negativ. Skulle jag själv bli tvingad att medverka till åter en ny svensk domänförlust?

Utan tidigare förvarning föreslog beredningen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse, där jag sitter sedan september, att ”varumärket” HUS ska användas på alla språk. HUS har åtminstone hittills varit den finska förkortningen av Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, medan motsvarande förkortning på svenska har varit HNS.

”Varumärkningen” motiverades med behovet av ett enhetligt ”brand” att marknadsföra. I bakgrunden spökar förstås den förestående vård- och landskapsreformen, som enligt nuvarande planer tvingar HNS att börja konkurrera med privata företag i branschen. Utan att det har sagts rent ut, kan man anta att landskapet Nylands vårdföretag skulle heta just HUS.

Efter en viss tvekan accepterade jag förslaget om HUS, av följande skäl:
För det första ligger det något i detta med ett enhetligt namn. Det kan vara lite förvirrande med dubbelförkortningarna HUS/HNS respektive HUCS/HYKS – som ju dels är förkortningarna för Helsingfors universitets centralsjukhus, dels namnet på det mellannyländska sjukhusområdet inom HNS – i motsats till t.ex. Borgå sjukhusområde.

För det andra har många svenskspråkiga alltid talat om HUS, med svenskt u, eller använt smeknamnet ”Hussen”. HNS är och förblir en svåruttalad förkortning. Den skulle för att fungera som ett ord kräva minst en vokal – men ogärna ö mellan h och n! En parallell kan dras till folkpensionsanstalten, som många kallar Kela, eftersom FPA är en föga munvänlig förkortning.

Och för det tredje – och detta var avgörande för mig – ska HUS uttydas som Helsingfors universitetssjukhus, och det blir ju just HUS. I själva verket är svenskan det enda språk på vilket HUS fungerar också som en förkortning. På finska ska det heta HUS – Helsingin yliopistollinen sairaala och på engelska HUS – Helsinki University Hospital. På de andra språken skulle ju en ren förkortning bli HYS respektive HUH…

Observera förresten skrivningen universitetssjukhus i ett ord! En särskrivning skulle betyda att sjukhuset vore universitetets, vilket ju inte är fallet, även om uni genom läkarutbildning och forskning är den viktigaste samarbetspartnern. Samma distinktion gäller på finska: yliopistollinen sairaala är inte detsamma som yliopiston sairaala.

De korrekta termerna anger sjukhusets rangordning, inte ägarförhållanden. I fortsättningen kommer alla sjukhus att namnges på ett enhetligt sätt: HUS Mejlans, HUS Jorv, HUS Pejas, HUS Borgå, HUS Hyvinge, HUS Lojo, HUS Raseborg. HUCS kvarstår som en förvaltningsenhet, men kommer säkert att hamna i skuggan för varumärket HUS för all den sjukhusvård som erbjuds.

På samma sätt förblir HNS den svenska förkortningen av sjukvårdsdistriktets fullständiga, officiella namn. Jag kommer fortsättningsvis att sitta i HNS styrelse.

Samkommunens namn är inskrivet i grundfördraget, och det är ingen idé att sätta igång karusellen för att ändra det för de år som återstår av dess livstid, innan landskapet tar över.

Jag ser inte detta som en svensk domänförlust. HUS, rätt uttytt som Helsingfors universitetssjukhus, är ju i själva verket ett mycket mer gångbart namn på svenska än någonsin Yle (en förkortning av det finska Yleisradio) – för att inte tala om Posti, som är ett rent finskt ord.

Den som vill, kan däremot sörja att namnet inte längre återspeglar det faktum att sjukhusen ju verkar i hela Nyland. Men så finns det ju redan de som kastat fram tanken att också det nya landskapet skulle uppkallas efter Helsingfors…

Men det är redan en annan historia – ja, närmare bestämt vore det en förvrängning av historien.

(Först publicerad på kommunförbundets webbsida kommuntorget.fi 11.12.2017)