Kyrka och kristendom i EU

Har missat att besvara Kyrkpressens enkät till EU-kandidater. Har nu hittat frågorna, i en mejl från den 30 mars… och besvarar dem i stället här:

 1) Vilka kyrkliga eller kristna frågor bör och kan behandlas på EU-nivå?

Inga kyrkliga frågor som sådana. i EU-området finns ju flera kyrkor och samfund, börjande med de kristna såsom den katolska kyrkan, de evangelisk-lutherska och andra protestantiska i olika nationella tappningar, ortodoxa kyrkor, den anglikanska kyrkan, kristna frikyrkosamfund, och så judiska församlingar, stora muslimska trosgemenskaper med flera. EU kan och ska inte befatta sig med deras inre angelägenheter.

Däremot ger ju kristendomen många värdefulla riktlinjer för EU:s agerande, framför allt det kristna kärleksbudskapet som bör omsättas i mänskliga rättigheter, social rättvisa och inte bara tolerans utan respekt för alla – även för andra religioner.

2) I vilka frågor går andra värderingar eller intressen före en enad kyrklig eller kristen front?

Jag tror inte att det finns någon ”enad kyrklig eller kristen front” i EU-sammanhang – observera den mångfald jag beskrev i svar 1 – som skulle kunna köras över av något annat.

3) Finns det något i ditt politiska engagemang som bottnar i din tro?

Naturligtvis. Se den senare delen av svar 1: kärleken och hänsynen till min nästa, och min nästa är alla andra människor. Som prästson har jag från början fostrats och vuxit upp i just den andan.

4) Vad har den evangelisk-lutherska kyrkan för nytta av att du blir invald?

Vår – min – kyrka får en av sina medlemmar invald bland 750 andra.