Låt Borgåbladet återuppstå!

Det är lätt att hålla med chefred. Kim Wahlroos i hans ledaranalys i Nya Östis den 12 maj med kommentar till turbulensen inom KSF-Media, som utger bl.a. HBL, Västra Nyland och Östnyland. Som f.d. HBL-journalist och f.d. Pernåbo vill jag gärna spinna vidare på hans resonemang, och säga rent ut det han av artighetsskäl inte gärna kunde skriva:

KSF kunde glömma det konstlade konceptet med Östnyland, som uppstod genom en fusion av Borgåbladet och Östra Nyland, och i stället koncentrera sig på att låta Borgåbladet återuppstå. Samtidigt skulle KSF acceptera det faktum att Nya Östis redan har tagit över Östra Nylands roll som tidning för Lovisabygden.

Fusionen av Bbl och ÖN var nämligen från början dödsdömd. Borgåbygden och Lovisabygden är en gång för alla två separata regioner med egna identiteter. Visserligen fanns Pernå tidigare som ett slags kitt, då västra Pernå från Sarfsalö i sydväst nästan fram till Forsby i öster hörde till Borgås ”uppland”, medan resten av kommunen hörde till Lovisas. Det återspeglades i allt från vart shoppingresorna riktade sig till valet av gymnasium. Men nu finns ju Pernå inte längre som kommun, utan är en del av Lovisa stad, så det kittets roll har reducerats.

Låt oss jämföra med andra regioner i Svenskfinland. Tidningen Västra Nyland försöker täcka hela den regionen, från Raseborg till Kyrkslätt, men har inte lyckats slå ut Hangötidningen. Tätorterna Karis och Ekenäs är trots allt delar av samma storkommun. I Åboland lever Pargas Kungörelser och Annonsbladet på Kimitoön kvar som lokalblad vid sidan av regiontidningen Åbo Underrättelser. I norra svenska Österbotten fusionerades Jakobstads Tidning och Österbottningen i Karleby till Österbottens Tidning, men eftersom Karleby precis som Lovisa kände sig förbigånget har det också här grundats en ny lokaltidning, Nya ÖB.

Tidningshusen ska inte tro att man slår ihop olika regioner, identiteter och mentaliteter bara genom att slå ihop tidningar.

KSF har äntligen medgett det misstag läsarna märkte från början, nämligen att göra VN och Östnyland till regionala kopior av HBL, med alltför mycket gemensamt material. Många prenumeranter gjorde som min mamma, 93 år, som sedan de 30 åren i Pernå var en trogen läsare av Östra Nyland: hon sade mycket snabbt upp prenumerationen på Östnyland, som inte gav henne mycket utöver det hon redan läst i HBL, och läser nu ivrigt Nya Östis i stället.

Nästa medgivande i KSF:s biktstol kunde vara att också fusionen av Bbl och ÖN var ett misstag. Men det går ju att reparera!

Helt fatalt är KSF:s beslut att göra både VN och Östnyland till tvådagarstidningar. Enligt internationell praxis har bara tidningar som utkommer minst tre gånger i veckan rätt att kalla sig dagstidningar. Låt oss innerligt hoppas att de förblir sådana också i fortsättningen.

Och sedan kunde Nya Östis också med tanke på annonsörerna ta sikte på att bli en tvådagarstidning, med utgivning t.ex. tisdagar och fredagar. Men det är en annan, och senare, historia. Först ska Nya Östis fortsätta att stabilisera sin ställning som den svenska tidningen för Lovisaregionen.

(Först publicerad som kolumn i Lovisatidningen Nya Östis 19.5.2016)