Med sikte på EU-valetTähtäimessä EU-vaalit

Följande pressmeddelande har gått ut från partiets infotjänst:

Svenska riksdagsgruppens generalsekreterare Björn Månsson siktar på Europaparlamentsvalet i maj nästa år. Månsson blev senast trea inom Svenska folkpartiet, och efter att Carl Haglund återvände till hemlandet är han alltså nu första ersättare i parlamentet.
– Jag bedömer att jag har goda chanser att bli vald den här gången, säger Björn Månsson. Sedan det förra valet har jag skaffat mig tilläggsmeriter genom att jag som riksdagsgruppens generalsekreterare ytterligare har vidgat mitt samhälleliga kontaktnät och dessutom har berett Stora utskottets möten för våra ledamöter. Stora utskottet behandlar alla EU-ärenden som tas upp i riksdagen.
– Jag har redan nu, nio månader före valet, preliminära löften över parti- och språkgränserna om deltagande på en supporterlista till ett antal som överskrider det jag hade i det förra EU-valet, uppger Månsson. Då upptog listan drygt 500 namn.
– Liksom förra gången kommer det att krävas en kraftansträngning för att behålla det svenska mandatet från Finland i EU-parlamentet, fastslår Björn Månsson. Det mandatet har både en stark symbolisk och en helt konkret betydelse: symbolisk för att Finland är ett tvåspråkigt land och praktisk för att också de svenska och tvåspråkiga väljarna behöver en egen intressebevakare och sitt eget språkrör i Europa.
– SFP:s mandat är också det enda genuint liberala från Finland och har därför stor politisk betydelse, inte minst som en motkraft till sannfinländarna, påminner Björn Månsson. Europa får inte bli en affär bara för konservativa, socialistiska och populistiska krafter, utan det behövs också mittenkrafter som söker pragmatiska lösningar på de utmaningar vår världsdel står inför.
Björn Månsson är 60 år gammal, är gift sedan 32 år, har en vuxen son, två vuxna bonussöner, två egna barnbarn och två bonusbarnbarn. Han är född i Helsingfors, växte upp i Pernå, blev student från Lovisa och har åter bott i Helsingfors sedan han inledde studierna 1971.
Han arbetade åren 1982-2009 som ledarskribent på Hufvudstadsbladet, och har sedan dess arbetat på riksdagen. I höst återgår han till skrivandet, och ska skriva SFP:s historik. Han är andra ersättare i riksdagen från Nylands valkrets och medlem av Helsingfors stadsfullmäktige. I måndags valdes han till ny ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp.

Seuraa lehdistötiedote:

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän pääsihteeri Björn Månsson tähtää ensi vuoden toukokuussa pidettäviin Euroopanparlamentin vaaleihin. Viime vaaleissa hän sijoittui kolmanneksi Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen listoilla, ja on siten ensimmäinen varamies sen jälkeen kun Carl Haglund palasi kotimaahan.
– Arvioin, että minulla on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi tällä kertaa, Björn Månsson sanoo. Viime vaalien jälkeen olen hankkinut lisäkannuksia eduskuntaryhmän pääsihteerinä laajentamalla edelleen yhteiskunnallista verkostoani ja valmistelemalla Suuren valiokunnan kokouksia edustajillemme. Suuri valiokunta käsittelee kaikki eduskuntaan EU-asiat.
– Minulla on jo nyt, yhdeksän kuukautta ennen vaaleja, alustavia puolue- ja kielirajoja ylittäviä lupauksia tukijalistalleni, joka tulee olemaan edellisiä vaaleja laajempi, Månsson kertoo. Silloin listalla oli yli 500 nimeä.
– Aivan kuten edellisellä kerralla, Suomen ruotsinkielisen paikan säilyttäminen EU-parlamentissa tulee vaatimaan erityisiä ponnisteluja, Björn Månsson toteaa. Tällä paikalla en sekä vahva symbolinen että ihan konkreettinen merkitys: symbolinen koska Suomi on kaksikielinen maa ja käytännöllinen koska myös ruotsin- ja kaksikieliset äänestäjät tarvitsevat oman edunvalvojansa ja omaa äänitorveaan Euroopassa.
–  Mutta RKP:n paikka on myös Suomen ainoa aidosti liberaali paikka, ja sellaisena sillä on suuri poliittinen merkitys, ei vähintään perussuomalaisten vastavoimana, Björn Månsson muistuttaa. Eurooppaa ei saa jättää vain konservatiivien, sosialistien ja populistien hoitoon, vaan tarvitaan myös keskivoimia jotka hakevat pragmaattisia ratkaisuja maanosamme haasteisiin.
Björn Månsson on 60-vuotias, on ollut naimisissa yli 32 vuotta, hänellä on aikuinen poika, kaksi aikuista bonuspoikaa, kaksi omaa lastenlasta sekä kaksi bonuslastenlasta. Hän on syntynyt Helsingissä, kasvoi Pernajassa, kirjoitti ylioppilaaksi Loviisassa, ja on jälleen asunut Helsingissä vuodesta 1971, jolloin hän aloitti opintonsa.
Hän työskenteli vuosina 1982-2009 Hufvudstadsbladetin pääkirjoitustoimittajana, ja on sen jälkeen ollut töissä eduskunnassa. Tänä syksynä hän palaa kirjoitustyöhön, kirjoittamaan RKP:n historiikkia. Hän on eduskunnan toinen varamies Uudeltamaalta ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Maanantaina hänet valittiin RKP:n valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi.