Nej till tvångsfusioner i huvudstadsregionen

Stadsdirektör Jussi Pajunens förslag om tvångsfusioner av kommuner också i Helsingforsregionen är oacceptabelt.

Då regeringen planerar en möjlighet till tvångsfusioner i andra stadsregioner har Helsingforsregionen undantagits eftersom kommunerna här överlag redan är mycket stora. I stället planeras en s.k. metropolförvaltning för att sköta de angelägenheter som är gemensamma för hela regionen, såsom trafiken och markplaneringen.

I och för sig kan man anse att olika stadsregioner inte ska behandlas på olika sätt, men i andra stadsområden har man tvärtom sneglat avundsjukt på Helsingforsregionen och föreslagit att också de ska kunna ges möjlighet till en frivillig stadsregionförvaltning i stället för tvångsfusioner. Nu föreslår Pajunen den motsatta vägen.

Tvångsfusioner i Helsingforsregionen kunde innebära att t.ex. Sibbo mot sin vilja skulle tvingas gå samman med Helsingfors och kanske Vanda, medan Grankulla och kanske Kyrkslätt kunde tvingas ihop med Esbo. Därmed skulle också de tre återstående starkaste fästena för tvåspråkighet i regionen gå förlorade.

Men framför allt skulle en storstad i miljonklassen bli ohanterligt stor, inte minst med tanke på en fungerande kommunal demokrati.