Nya buss- och spåralinjer m.m.

Vi hade många stora och viktiga ärenden på samkommunen Helsingfors Regiontrafiks (HRT, fi. HSL) styrelsemöte i går och styrelsens s.k. aftonskola i kväll. Jag brukar per mail rapportera till mitt eget partis förtroendevalda i huvudstadsregionen, men väljer nu en offentlig blogg.

Först och främst godkände vi i går trafikplanen för 2017-18. Den innehåller inga egentliga nyheter, utan har behandlats i både HRT-styrelsen och medlemskommunernas stads- och kommunstyrelser redan tidigare, innan den nu fastställdes.

Jag antar att många förändringar ändå kommer att väcka stort intresse – och säkert som vanligt mer kritik än beröm. Så är människan nämligen funtad, att de som får det bättre och därför är nöjda tiger still, medan de som upplever att de får det sämre och därför är missnöjda högljutt klagar. Så är det alltid, och jag hör själv till dem som till stora delar är missnöjda.

Hela planen, tyvärr tillsvidare bara på finska, hittar ni här, inklusive kartor över alla de nya linjedragningarna:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2017468-2-1.PDF

Jag går närmare in bara på de viktigaste förändringarna, i den ordningsföljd de upptas i planen. Spårvagnsnätet genomgår stora förändringar, och fler är i sikte under de följande åren. Jag tar spåralinjerna mer i detalj, eftersom många från andra orter också använder dem:

 • Ettans spåra från Eira till Kottby börjar trafikeras också på söndagar, men 1 A dras tyvärr helt in (ersätts med en ny rutt för buss 17, se nedan) och ettan får en lång och snårig rutt genom Tölö i stället för via Salutorget, Kronohagen och Hagnäs – se karta på sidan 9 i planen! Kronohagen har därmed tyvärr bara sjuans spåra kvar, men buss 17. Jag var kritisk mot ettans nya rutt, men blev ensam…

 • Linjerna 2/3 och 7A/B körs inte längre som ”cirkellinjer”, eftersom sådana numera anses ineffektiva. Tvåan kommer att gå från Olympiaterminalen via Salutorget, längs Alexen, Mannerheimvägen och Arkadiagatan, via Tölö, längs Mannerheimvägen igen och så Nordenskiöldsgatan och sedan genom hela Västra Böle. Se karta på sidan 10 i planen!

 • Trean ska i sin tur gå åt andra hållet från Olympiaterminalen, längs Fabriksgatan, och sedan via Kampen till Järnvägsstationen, Hagnäs, Berghäll, Alphyddan, Nordenskiöldsgatan och Mannerheimvägen ut till Granvägen i Mejlans. Tvåan och trean tangerar alltså varandras rutter bara vid Olympiaterminalen, på Mannerheimvägen mellan studenthusen och Sokos och på Nordenskiöldsgatan. Krångligt, javisst, just som vi börjat lära oss var tvåan blir trea och tvärtom… Treans rutt på sidan 11 i planen!

 • Fyran, den nya korta femman och tian rubbas inte. Sexan och åttan får bara lite längre intervaller då ettan delvis kör samma rutt. 6 T dras in.

 • I stället börjar linje 7 köra från terminalen i Västra hamnen över Kampen och Järnvägsstationen längs Alexen, genom Kronohagen till Hagnäs, Sörnäs, Vallgård, Östra Böle, över bron och en bit in i Västra Böle. Se kartan på sidan 12 i planen!

 • Slutligen kör nian alltjämt till Busholmen, men inte till terminalen, utan längs nya skenor på Medelhavsgatan, men sedan som nu över Kampen, via Järnvägsstationen, Hagnäs och genom Berghäll till Östra Böle. Se karta på sidan 13!

I planen står inget om Västmetron, men jag kan nog bekräfta att HRT räknar med start i sommar, helst då sommartidtabellen införs i juni och senast vid övergången till vintertidtabell i augusti. Men osvuret är bäst…

För närtågens del sker inga förändringar i rutterna, men det blir lite fler tåg på kustbanan och längre tåg på stambanan och flygplatsrutten.

Över till busslinjerna. Den stora förändringen sker i mina egna hemtrakter, alltså nordöstra Helsingfors. Jag är den enda i HRT-styrelsen som dagligen använder de här linjerna, och röstade emot reformen. Men jag lyckades fixa att 73-an alltjämt kör förbi Staffansby skola. 72-an går däremot tyvärr inte längre till Mosabacka idrottscentrum, vilket är galet, utan blir en ny 61-a – se karta på sidan 15! 69-an räddades tack vare en medborgarkampanj, med lite justerad rutt – karta på sidan 16.

Linjerna 70 och 71 får justerade rutter – se sidorna 17 och 18! Tyvärr förkortas 74-an så att den stannar i Henriksdal i stället för att köra in i Vanda till Portparken med bl.a. IKEA. Karta på sidan 19. Mellan Malm och Stapelstaden ersätter den förbindelselinjen 76A/B, som tyvärr dras in. De övriga busslinjerna i nordost på sidorna 20-26.

Centrumbuss nr 17:s nya rutt går från Hagnäs via Kronohagen, Salutorget, Eira, Sandvikstorget och Gräsviken till Sundholmen. Se karta på sidan 29.

Buss 20 från Enåsen på nordvästra Drumsö förlängs tillfälligt från Gräsviken till terminalen i Västra hamnen, tills åttans spåra förlängs dit. Se sidan 30!

Övriga, smärre ruttjusteringar och ändringar i servicelinjerna framgår likaså av kartor i planen. Samma gäller Esbo- och Vandabussarna. På de sammanlagt 110 sidorna hittar ni också schematiska tidtabeller.

Det var trafikplanen. Jag förutspår kaos då resenärerna försöker hitta rätt.

Några plock bland övriga HRT-ärenden i går och i dag:

 • Rapporter om godstrafiken i regionen, om passagerartrafiken till hamnarna, om biltrafikens flyt och om bilägandet i regionen innehöll inte så mycket nytt eller oväntat. Jag passade på att påpeka att spårvagnskapaciteten särskilt till Skatuddsterminalen är otillräcklig då färjorna anländer, och efterlyste nya lösningar för godstrafiken till passagerarhamnarna i stället för bara utredningar.

 • På aftonskolan fick vi en rapport om de blivande nya stamlinjerna, av vilka nuvarande 550-an ju snart ersätts av snabbspårväg. Ambitionen är ett helt nät ”på tvären” av linjer som går från östra Helsingfors ända till Esbo.  Jag bröt en lans för att man inte får ha så långa avstånd mellan hållplatserna som nu delvis på 560:ans rutt. Ytterst få åker ju från ändhållplats till ändhållplats, utan använder linjerna ”stumpvis” och ska inte behöva gå långa sträckor till hållplatserna. Snabbheten måste tryggas med andra medel: egna filer eller gator, flexibla trafikljus och snabbare betalning.

 • För första gången ska HRT, som ett led i förberedelserna för en konkurrensutsättning av tågtrafiken i regionen, börja köpa bankapacitet direkt av banverket i stället för nu som en del av betalningen till VR. Det blir spännande. Smärtpunkten är ju konkurrensen mellan regiontrafik och snälltåg särskilt på den överbelastade kustbanan. Norrut längs stambanan finns ju fyra spår ända till Kervo, och flygplatsbanan har ju ingen VR-trafik alls.

 • Som varje år hittills blir ekonomin en stor utmaning nästa år. Infrakostnaderna ökar med en fjärdedel och det nya biljettzonsystemet förutsätter en omförhandling av hur kostnaderna fördelas mellan kommunerna…

 • Och som socker på bottnen de nya kortläsarna, som har sina brister. Vi fick åter en gång löften om att bristerna och felen ska åtgärdas och informationen effektiveras. Det ska bli möjligt att efter att man köpt en biljett köpa en till lite senare, det går att använda pekskärmarna med tunna handskar så man slipper röra dem med fingrarna, man kan genom att hålla kortet ett par sekunder framför läsaren kolla värdet på kortet även utan att köpa en biljett, och så vidare.