Sju teser att bemöta

Om man för ett ögonblick bortser från den rena rasism som tycks vägleda en del av dem som är negativt inställda till att ta emot asylsökande i Finland är det framför allt sju argument som förtjänar att sakligt bemötas:

”Flyktingströmmen till Europa ska förebyggas redan innan den uppstår.” Naturligtvis helst så, och omvärlden borde ha gjort mycket mer för att förhindra inbördeskrig i t.ex. Syrien och Irak. Nu är det tyvärr för sent att stiga tidigt upp. Lösningen är knappast att nu bomba Damaskus sönder och samman, utan att förhandla och åter förhandla.

”Vi ska hjälpa flyktingarna i deras hemländer.” Flyktingar befinner sig, per definition, inte längre i sina hemländer, som de ju har tvingats fly ifrån. Det är alltså för sent att försöka hjälpa dem där.

”Flyktingarna bör hjälpas i grannområdena.” Det görs nog, i stor skala. EU har beviljat nästan 4 miljarder euro för flyktingmottagning i Jordanien, Libanon och Turkiet, och två miljarder till Afrika, men antalen överträffar en gång för alla grannländernas kapacitet.

”Varför följs inte Dublinkonventionen, enligt vilken asylsökandes sak ska prövas i det första EU-land de anländer till?” (Frågan har med den drucknes envishet upprepats av bl.a. utrikesminister Soini.) Av den enkla orsaken att det vore fullständigt orimligt att förutsätta att t.ex. Grekland skulle klara av det. Konventionen är i dagens situation hopplöst föråldrad.

”Sverige slussar medvetet asylsökande vidare till Finland.” Delvis är det inte alls sant, eftersom särskilt irakier tydligen har släkt och vänner här och själva vill komma hit. Men: än sedan då? Om så sker, är det bara rätt att någon tvingar också Finland att bära en rimlig del av ansvaret! Sverige har burit sitt med heder.

”Det är ju mest bara unga män med smarttelefoner som kommer.” Det är det inte, men de är säkert överrepresenterade för att de har den bästa kapaciteten att fly och överleva flyktvägen och därför har sänts iväg av sin familj som en förpatrull. Dessutom syns de bäst för att de har de största förutsättningarna att låta sig intervjuas på engelska. Och observera: flyktingar är inte nödvändigtvis fattiga, men nog förföljda.

”Finland klarar inte av att ta emot 30 000 asylsökande.” Alla kommer inte att beviljas asyl, eftersom alla inte har godtagbara grunder, och även om så skulle ske vore det inte ens en flykting per tio kvadratkilometer i vårt vidsträckta land. Efter krigen lyckades vi i betydligt fattigare tider permanent bereda rum för 400 000 evakuerade karelare. Och vi behöver faktiskt fler händer och hjärnor i Finland.

Goda lösningar är t.ex. att asylansökningar kunde få lämnas in redan i flyktinglägren, där också humanitära visa kunde beviljas. Då kunde man effektivt motverka det onda elementet i den pågående folkvandringen till Europa: den miljardbusiness människosmugglingen utgör – och dess tusentals offer.

Rasismen måste vi förstås motarbeta varje dag, i allt vi säger och gör.

 

(Först publicerad som I dag-kolumn i HBL 30.9.2015)