Snöröjning och äldrevård

Vad har snöröjning och äldrevård gemensamt? Substansmässigt ingenting, förstås. Utom att bägge ligger på kommunernas ansvar. Och att bägge varit heta debattämnen denna vinter. Det var ingen slump att bägge ventilerades på stadsfullmäktiges senaste frågetimme.

För att börja med det trots allt lättare ämnet, har Helsingfors och därmed helsingforsarna drabbats av en exceptionellt snörik vinter och dessutom av växlande temperaturer som varit en utmaning för snöröjningen. Både kollektivtrafik, bilister, cyklister och fotgängare har hamnat illa ut.

Tyvärr är det orimligt att upprätthålla en snöröjningskapacitet som skulle räcka till i alla extrema situationer. Men hoppas att staden lärt sig en läxa: vi måste ha mer egen kapacitet, hitta fler privata entreprenörer som kan komplettera, och så prioritera rätt. Visst måste särskilt kollektivtrafikleder plogas först, men snön får inte fösas ihop på trottoarer och t.o.m. övergångsställen, såsom nu skett. Och så ska snön inte dumpas i havet.

Om halka allvarligt hotar hälsan, kan missförhållanden i äldrevården ännu mer akut handla om liv och död. Avslöjandena av grova missförhållanden i äldreboenden som upprätthålls av kommersiella företag i profitsyfte visar att vinstmaximering och äldrevård bara inte går ihop.

Däremot är det viktigt att inte dra alla icke-offentliga aktörer över en kam. I Helsingfors skulle vi inte ha närmelsevis tillräckligt med äldreboende på svenska, om det inte vore för den tredje sektorns insatser, med Folkhälsan och ideella stiftelser i spetsen. De agerar inte i profitsyfte, utan med de äldres väl för ögonen.

Det betyder inte att det inte alltid skulle finnas rum för förbättringar. Bristen på svensk vårdpersonal är uppenbar, och måste lösas med hjälp av en mix av mer utbildning, bättre arbetsvillkor, personalbostäder och dessutom förändrade attityder, kort sagt större uppskattning av det ofta tunga och inte så välbetalda arbete vårdarna utför.

Och så måste vi förbättra hemvården i staden.

(Först publicerad som kolumn i stadsdelstidningarna Haagalainen och Oulunkyläinen i mars 2019)