Svenskt, liberalt mandat med femårig garanti

Då vi i SFP vill värna om det enda svenska, liberala mandatet i Europaparlamentet får vi ibland frågan om det inte duger med någon svensk- eller tvåspråkig från något annat parti. Här en analys av läget:

Den enda svenskspråkiga kandidaten bland socialdemokraterna, en i och för sig hygglig kommunalpolitiker i Helsingfors, är nog helt chanslös i konkurrens med de två sittande Europaparlamentarikerna, en tidigare MEP och några riksdagsledamöter till.

De två svenska kristdemokraterna har en hopplös sits. Partiet kommer i brist på valförbundssamarbete att förlora sitt enda mandat, och OM det mot förmodan lyckas bevara det blir det nog den sittande parlamentarikern som blir återvald, eller partiledaren/ministern som blir invald.

Vänsterförbundet har hela tre synliga svenska eller tvåspråkiga kandidater, men den tidigare ministern från Kajanaland verkar ha de största chanserna att knipa det mandat partiet väntas erövra. Om någon av de svenska/tvåspråkiga kandidaterna blir invald är det ett svenskt bonusmandat, men inte en person som kan Svenskfinland, dess regioner, näringar och människor.

Inom samlingspartiet ställer en synlig svensk- eller tvåspråkig kandidat upp, som säkert blir vald med finska röster, och inte behöver några svenska. Problemet är att han inte riktigt vet vad han vill. Han kandiderar också för partiledarskapet och därmed statsministerskapet. Han är också partiets kandidat för en kommissionärspost. Och missar han bägge dessa, vill han gärna bli minister igen i nästa regering. Han skulle alltså inte alls hinna sitta i EU-parlamentet eller så göra det i några veckor eller högst ett år, och skulle efterträdas av en finskspråkig, troligen betydligt mindre liberal partikollega – precis som då han för några år sedan lämnade parlamentet för att bli utrikesminister.

De svenska eller tvåspråkiga kandidaterna i övriga partier kan vi glömma på direkten.

SFP är och förblir alltså det enda partiet som kan ge en femårig garanti för ett svenskt, liberalt mandat. Om det går som i fallet Carl Haglund, att meppen blir hemkallad till andra uppdrag, inträder en annan svenskspråkig och liberal från samma lista i stället.

Vilket skulle bevisas.