Tes I – en katekes

Från och med i dag bloggar jag om mina tio teser

I. Värderingarna är allra viktigast

”EU är och förblir ett fredsprojekt: genom ekonomiskt och politiskt samarbete tryggas freden i Europa. Europa förenas av gemensamma grundvärderingar med rötter i det kristna kärleksbudet och humanismen. Till dessa värderingar hör tolerans och respekt för olika folk, kulturer, religioner, språk och levnadssätt. I Europa har demokratin djupa rötter, men de måste vårdas – och vattnas med hjälp av större öppenhet i beslutsfattandet. De mänskliga och medborgerliga rättigheterna måste till alla delar respekteras. Till dem hör frihet, men frihet under ansvar och med full hänsyn till andras lika frihet.”

Och vad betyder detta?

Vladimir Putin har inför årets EU-val kommit att åter aktualisera EU:s grundtanke. I sjuttio år har vi haft fred i EU-Europa, men tyvärr även väpnade konflikter nära dess gränser. Låt oss hoppas att Krimkrisen inte eskalerar ytterligare, och att EU med sin ”soft power” kan spela en samförstånds- och fredsbyggande roll.

Europas grundvärderingar bygger förutom på humanismen också på det kristna arvet, och uttryckligen då Nya Testamentets kärleksbudskap. Men det har också alltid funnits andra religioner i Europa, och de bör respekteras. På samma sätt bör vi respektera den övriga mångfalden som är Europas adelsmärke: mångfalden av folk, kulturer, språk och levnadssätt.

Demokratin föddes i Europa, men blir aldrig fulländad. Den kräver ständig vakthållning och omsorg. Jag har själv varit med och kämpat för större öppenhet också i EU:s beslutsfattande. Öppenhet är en första förutsättning för demokratin. Det man inte får veta kan man heller inte vara med och påverka.

Det räcker inte med att EU som villkor för medlemskap i unionen förutsätter att mänskliga och medborgerliga respekteras. EU borde med jämna mellanrum följa upp läget i varje medlemsland och ingripa då rättigheterna kränks. Till dem hör inte minst alla minoriteters rätt till en egen identitet.

Friheten kan aldrig vara oinskränkt, utan måste alltid ta hänsyn till alla andras lika frihet. Det betyder att frihet alltid medför ansvar.