Tes II – en katekes

II. Medborgarnas bästa

”EU är inget självändamål, utan bör tjäna sina medborgare – inte sig självt, staterna, företagen eller fackföreningarna, för också de ska tjäna medborgarna.”

Och vad betyder detta? Jo, det är viktigt att minnas att EU aldrig får bli ett självändamål. EU har grundats för att tjäna Europas folk, och de enskilda medborgarna i varje medlemsland.

Varje organisation har en tendens att bli sig själv nog och glömma sina egentliga syften. Den risken måste varje dag motarbetas.

Det ligger något i den gamla ”vänstertesen” om att EU kan och bör fungera som en motvikt mot den dominans de stora övernationella företagen annars lätt utövar i Europa, alltså en medborgarnas politiska motkraft till företagens ekonomiska makt.

Marknadsekonomin är nämligen som elden: en god dräng, men en dålig husbonde. Marknadsekonomin behöver regleras för att inte urarta i rå kapitalism. Småföretagens verksamhet behöver inte detaljregleras, men nog de ologipol och monopol som annars riskerar att uppstå bland de stora aktörerna.

Däremot kan EU inte heller ställa sig på fackföreningarnas sida, mot företagen – såsom vänstern vill. EU ska främja ett sunt trepartssamarbete mellan näringsliv, fackförbund och sig självt – det som i EU kallas ”social dialog”.