Tes VI – en katekes

VI. Kunskap är grunden för all framgång

”Utbildning, forskning, innovationer och ny, miljövänlig teknologi är nycklar till Europas konkurrenskraft och sysselsättning, och därmed till framtidens välstånd och livskvalitet. Varje europé som går arbetslös, särskilt de unga, är en för mycket.”

Och vad menas med det? Jo, att EU-Europa tyvärr inte med sina arbetskraftskostnader längre lätt kan konkurrera med arbetskraftsintensiv traditionell industri, utan måste söka nya vägar och nya branscher.

Det förutsätter en hög utbildningsnivå, en stark satsning på forskning och nya innovationer. Clean tech, även kallad green tech, erbjuder många nya nischer.

Arbetslöshet är alltid särskilt tragisk då den drabbar unga som aldrig ens fått en chans att sätta sin fot i arbetslivet. Det leder lätt till utslagning och sociala problem av olika slag, ja rentav till en social oro som kan ta sig även våldsamma uttryck och hota samhällsfreden.

Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas med hjälp av den allmänna ekonomiska politiken, som ska syfta till ekonomisk tillväxt och ett företagsvänligt klimat. Men det finns också en specifik metod: i länder med låg ungdomsarbetslöshet heter hemligheten ofta ett väl utvecklat lärlingssystem.

Unga som inte orkar sitta på skolbänken kan lära sig ett yrke direkt ute i arbetslivet, och det inte bara i industrier och verkstäder utan också i servicebranscher såsom vården, och på kontor av alla de slag.