Tes X – en katekes

X. Vi behöver vår ombudsman i EU

”Finlandssvenskarna är den ena nationalspråksgruppen i det tvåspråkiga Finland. Vi har mycket gemensamt med de 50 miljoner EU-medborgare som lever som språkminoriteter i sina länder. Vi behöver vår egen ombudsman i EU. Bara SFP kan med femårig garanti trygga det svenska mandatet från Finland i Europaparlamentet, och det är samtidigt Finlands enda genuint liberala mandat.”

Behöver detta egentligen en katekes? Som ett tvåspråkigt land bör Finland också ha en tvåspråkig representation i Europaparlamentet. Där kan den svenska parlamentarikern från Finland vara en naturlig bro till det övriga Norden och till minoritetsnationaliteter i andra EU-länder.

Det finns ju andra svensk- och tvåspråkiga kandidater i andra partier, men den mest synliga behöver inga svenska röster för att bli vald och skulle inte sitta länge i parlamentet eftersom hen siktar på högre poster. De flesta svenskar i andra partier är helt chanslösa, men en svensk- eller tvåspråkig MEP från ett annat parti vore naturligtvis ett bonusmandat, som ändå inte ersätter det som är starkast förankrat i de tvåspråkiga regionerna i landet.

Men SFP:s mandat har också en annan nationell tyngd: det är det enda genuint liberala mandatet från Finland. Därför räknar vi också med röster från andra sidan om den språkgräns vi inte vill se som någon gräns.

Jag anser mig ha de rätta kvalifikationerna, kunskaperna och erfarenheterna för att bli den svenska och liberala ombudsmannen i Bryssel. Jag är redo.