X som i Xenofobi, Y som i Yle, Yrkesfiske, Yrkeshögskolor, Yrkesutbildning, Ytlighet, Ytterligheter och Yttrandefrihet, Z som i Zebrarandig, Zigenare, Zoner och ZZZ

Xenofobi, främlingsfientlighet eller mer bokstavligt främlingsfruktan, borde väl egentligen klassificeras som en mental störning. Varför vara rädd för främlingar, för dem som är annorlunda? Ett utslag av osäkerhet, av mindervärdeskomplex? I varje händelse måste samhället göra allt för att utrota främlingsfientlighet.  Små barn är inte rasister eller xenofober, sådant lär de sig av vuxna. Låt oss alltså visa gott exempel!

Yles omistliga betydelse för att vi har radio och tv på svenska i detta land behandlades redan under R som i Radio och tv. Yles generella uppgift som informationsförmedlare, allmänbildare och kulturbärande institution är lika omistlig.

Yrkesfiskets framtid är hotad. Fiskarens yrke är slitsamt, fiskstammarna hotas av malplacerad fredning och av skarvar, fiskeredakspen av sälar, och det pris man får för fisken gör det utmanande att få näringen lönsam och leva på den. Malplacerad är framför allt planen på att freda laxen i havet, så att den kan simma upp i de nordliga och andra älvarna, bara för att där fångas av sportfiskare och turister. Yrkesfiskets värsta fiender är därför inte bara skarven och sälen, utan också WWF, Greenpeace och De gröna. 

Yrkeshögskolor är ett relativt nytt begrepp i vår utbildningspolitik. Tanken att kombinera högskoleutbildning med en konkret yrkesutbildning passar både många unga människors behov och samhällets arbetskraftsbehov.

Yrkesutbildningen får inte heller vara alltför snävt inriktad på teknisk beredskap för ett yrke, utan bör innehålla även allmänbildande element såsom framför allt språkstudier.

Ytlighet duger inte i det politiska livet. Eller kanske den duger för dem som nöjer sig med enkla, populistiska budskap. Jag försöker här i min valblogg ibland gräva lite under ytan också, även om jag ska hinna med många begrepp.

Ytterligheter har jag inget till övers för, de må sedan vara politiska eller t.ex. religiösa. Därför står jag själv i den politiska mitten och är en pragmatisk lutheran.

Yttrandefriheten har jag behandlat under T som i Tryckfrihet, men också under W som i WWW. Åsikts- och yttrandefriheten räcker inte som sådana, eftersom det i ett modernt samhälle inte är nog med att stå på torget och basunera ut sina budskap. Det krävs också tryck- och pressfrihet, en mångsidig presskör och så har ju Internet varit till stor hjälp.

Zebrarandig värld föreslog en vän, säkert lite på skämt, att jag skulle beröra här. Tar till den delen förslaget på allvar att zebraränder inte duger för mig. De är ju svartvita, och det är inte världen.

Zigenare vill en del av romerna själva kalla sig, trots att det anses föråldrat och lite olämpligt. Jag skrev dock om dem under R som i Romer.

Zoner finns det av många slag. Alltför många är krigszonerna i vår värld i dag, där folk dör, lemlästas och blir hemlösa. Många människor hamnar också i riskzoner av olika slag då kalla värderingar breder ut sig i samhället. Och så har vi förstås de kommande zonerna i huvudstadsområdets regiontrafik. Lite galet är det att Östersundom i östra Helsingfors hamnar i samma zon som norra och östra Vanda och norra och västligaste Esbo, medan man kan resa billigare mellan Helsingfors centrum och t.ex. Grankulla och Myrbacka. Men det beror helt på avståndet från och till centrum – vilket i och för sig bevisar hur galet det var att tvångsinkorporera Östersundom med Helsingfors. Men det är redan en annan historia …

ZZZ är soffliggarpartiets devis. Den är däremot inte min.