Bara två segrare i valet?

Om man ska tro massmedierna, handlar riksdagsvalet om bara en sak: sannfinnarnas framgång. Det bildas till och med halvt på allvar regering under Timo Soinis ledning…     

I själva verket handlar ju valet om politikens inriktning och linjedragningar inför de kommande fyra åren, och i det avseendet har sannfinnarna inte mycket att komma med.  Det duger inte att bara säga nej, utan att ha egna alternativ.

Men om vi för ett ögonblick koncentrerar oss på spekulationer om valframgångar och motgångar är läget följande:

Alla de tre nuvarande stora partierna riskerar att förlora stort i både röster och riksdagsmandat. Det gäller också – och inte minst – kokoomus, som i det förra valet hade maximal tur och i flera valkretsar råkade få de sista mandaten. Både kepu och sossarna läcker som såll till – ni vet vilka. Inte heller kok håller helt tätt.

Inget tyder heller på att vänsterförbundet skulle gå mot någon valframgång, tvärtom. Flera veteraner avstår från kandidatur och ”prekariatets” självutnämnda företrädare har prekärt nog förlorat det mer traditionella proletariatets förtroende.

Och inte har de gröna precis rosat gallupmarknaden på sistone, de heller. Och de brukar ändå klara sig bättre i gallupar än i val…

Kristdemokraterna går splittrade till val. Partiledaren har inte fått sina skaror med sig i sin religiösa fundamentalism. Tre av fem riksdagsledamöter har ställt sig på tvären, två av dem genom att inte alls ställa upp i valet…

Därmed återstår ett parti som inte står splittrat, som rimligen inte läcker till de svenskätande sannfinnarna utan tvärtom kan vinna sympatier på sin rakryggade hållning mot det Soini representerar, ett parti som bör ha sina nuvarande mandat tryggade med rimlig marginal och som har en rejäl chans att vinna ett eller två till. Gissa vilket!

Detta parti (ett tips: allborgerligt frisinnat, i grunden svenskt men öppet även för andra som vill trygga ett tvåspråkigt, nordiskt välfärdssamhälle med kulturell mångfald som håller dörren öppen till det övriga Europa) kan alltså bli ett av de få, kanske bara två partier som inte förlorar i årets val.

Det partiet (nå, har ni redan gissat rätt?) kan rentav höra till de få, kanske bara två, valsegrarna. I så fall blir partiet svårt att förbigå då nästa regering bildas. Under Jyrki Katainens eller Mari Kiviniemis ledning, inte Timo Soinis.

Men det förutsätter förstås att detta parti gör väl ifrån sig i valet. Och det ligger i väljarnas händer.

Ja sama suomeksi, lyhyesti: kun melkein kaikki “vanhat” puolueet häviävät ääniä ja paikkoja persuille niin RKP saattaa kuulua harvoihin vaalien voittajiin!

Silloin on vaikea ohittaa RKP-tä hallitusneuvotteluissa, varsinkin jos ja kun tullaan tarvitsemaan vastapainoa persuille.