Björns ABC för Helsingfors: B

Och så står min “egen” bokstav i tur: B som i Björn. På detta sätt byggs alltså mitt valprogram upp, Bit för Bit.

BANAN – med långt a i den första, betonade stavelsen – är ett gott exempel på en lyckad cykel- och gångled som är säkrare för båda cyklister och fotgängare än om de ska trängas med bilarna på gatorna.

BARNEN är stadens framtid, och måste ges högsta prioritet. Dagis och skola bör erbjudas i närmiljön, inte alltför långt från hemmen. Barnen bör också ges särskild uppmärksamhet i all idrotts- och kulturverksamhet.

BEVARA hellre än riva! Vi har under decennierna rivit alltför många gamla hus i Helsingfors. Nu bör utgångspunkten vara att hellre bevara.  

BIBLIOTEKEN med nya centrumbiblioteket Ode i spetsen är Finlands särskilda stolthet. Också här gäller närhetsprincipen: filialbiblioteken i olika stadsdelar bör bevaras och utvecklas.

BIENNALEN ska efter ett coronauppskov bli verklighet sommaren 2021. Förhoppningsvis stärker den Helsingfors position på nutidskonstens världskarta, och ger dessutom vår vackra skärgård en ny dimension.  

BILARNA kan och ska inte förbjudas i stadstrafiken, men bör om bara möjligt separeras från fotgängare och cyklister så att alla kan röra sig tryggt i stan.

BJÖRKHOLMEN väster om Drumsö bör inte överexploateras såsom det nu föreslås. Då de preliminära planerna första gången behandlades i stadsfullmäktige för några år sedan blev jag tyvärr ensam om att kritisera tanken på omfattande utfyllnadsmark och uträtning av naturliga strandlinjer till raka ”kajer”. Däremot tycker jag nog att IKEA gärna kunde få etablera sig också inom stadens hank och stör, invid metron, så att särskilt icke-bilburna helsingforsare inte ska behöva ta sig till Esbo eller Vanda. Ett försonande drag är också att båthamnarna skulle få bli kvar, men det vore idiotiskt att behöva transportera båtarna långa vägar för vinterförvaring.

BO HEMMA på äldre dagar är en fin princip, men förutsätter att man både kan och vill göra det. Och som jag brukar påminna min 98-åriga mamma som bor i Folkhälsans seniorhus: hemma är där du bor.

BORGBACKEN förenar på ett ypperligt sätt nöje med nytta. Här kan barn i alla åldrar roa sig, och vinsten går till de svagaste av barnen.

BORGMÄSTARVAL är kommunalvalet inte. I kommunalvalet väljs stadsfullmäktige, som i sin tur väljer borgmästare och fyra biträdande borgmästare plus stadsstyrelsen i övrigt. Den som väljs till borgmästare måste vara ledamot (eller i princip, men inte i praktiken, ersättare) i stadsfullmäktige och få en majoritet av det nya stadsfullmäktige bakom sig. Det har föga betydelse vilket kandidatens personliga röstetal är, och det är ingen automatik att posten tillfaller det största partiet.

BOSTADSPOLITIKEN bör ta sikte på att det produceras både stora och små ägar- och hyresbostäder och deras mellanformer, för att fylla olika behov, och det över hela stan så att segregation kan undvikas.

BRUNNSPARKEN och Brunnsparksstranden är Helsingfors vid havet när det är som bäst. Här ska vi verkligen inte bygga något nytt, utan bevara!

BUDGETEN är det centrala instrumentet för hur vi vill att staden ska utvecklas. Jag har som gruppordförande varit med om alla budgetförhandlingar mellan stadsfullmäktigegrupperna och vet av erfarenhet att det allra mesta styrs av lagstiftning eller mångåriga planer. Det är bara en bråkdel av budgeten som vi i praktiken kommer åt att förhandla om, för det mesta i stort samförstånd.

BUSHOLMEN är en spännande ny stadsdel, för dem som vill bo riktigt urbant. Trafiken är ändå ett problem, och det behövs nu en tunnel upp till Västerleden för trafiken till och från Tallinnbåtarna.

BUSSGOLVEN borde sänkas automatiskt vid varje hållplats, och inte vara beroende av om chauffören lägger märker till passagerare med barnvagnar, rollatorer, shoppingkärror eller tungt bagage. Vid ett besök nyligen i Berlin noterade jag att det fungerar automatiskt där, och jag har skrivit en motion om att införa samma system hos oss.

BÖLE må få sina skyskrapor, för dem som gillar att bo i sådana. Men säkerheten måste tryggas, och särskilt närmare strandlinjerna ska vi inte bygga så högt, utan värna om stadens låga silhuett mot havet.  

One Reply to “Björns ABC för Helsingfors: B”

  1. Kaikki vaaliteemat ovat todella hyviä.
    Kuin omia ajatuksia.
    Toivottavasti rannat voidaan rakentaa maisemaan mukautuen.
    Olen samojen asioiden takana.

Comments are closed.