Björns ABC för Helsingfors: C

om stort och smått som särskilt engagerat mig under mina åtta år i stadsfullmäktige och jag lovar att arbeta för också i fortsättningen. Del 3: nyckelord som börjar på C:

CENTRALISERING av samhället med en koncentration av befolkningen till tätorter och längs järnvägs-, metro- och spårvagnslinjer är enligt de grönas filosofi ekologiskt klokt. Jag ställer mig kritisk till den ideologin, och coronapandemin har bekräftat hur sårbart ett sådant samhälle kan vara. Finland är ett glesbefolkat land, och vi behöver inte tränga ihop oss.

CENTRALPARKEN är Helsingfors lungor, som vi bör värna om, och inte reducera genom att bygga en stadsbulevard längs Tavastehusleden eller med annan bebyggelse. Det enda undantaget är HIFK:s Garden-projekt bredvid Nordis-ishallen. Tomten ligger formellt i Centralparken, men är ju en asfalterad parkeringsplats som inte behöver omhuldas.

CENTRUM hotas av utarmning, då allt fler affärer tvingats stänga sina dörrar. Utvecklingen har varit på gång redan länge, men har accelererat p.g.a. coronan. Dessbättre har staden identifierat problemet. Det gäller att med hjälp av t.ex. caféer och inbjudande öppna platser och parker locka stadsbor och turister att åter flanera i stadskärnan.

CENTRUMTUNNELN var jag länge skeptisk till, men har mognat för tanken. Det som fick mig att tänka om var idén att dra sidotunnlar till hamnarna. Nu är planen tyvärr lagd på is, men det lutar mot att det kan bli en tunnel från Västra hamnen upp till Västerleden, och om den visar sig bli en succé kunde den bli embryot till en längre tunnel, som fredar centrumgatorna från tunga fordon och genomfartstrafik.

CIRKULÄR EKONOMI är inget abstrakt, utan i högsta grad en konkret levnadsregel för var och en. Det handlar om sopsortering, men också om att köpa begagnat i stället för nytt, då det bara är möjligt. Jag försöker leva som jag lär, sorterar soporna och köper det mesta i klädväg från UFF – vilket säkert också syns… Jag har också i stadsfullmäktige efterlyst fler sorteringsstationer, t.ex. i Mosabacka där vi bor är pappersinsamlingen det enda vi numera har.

CORONAN har drabbat Helsingfors hårdare än någon annan del av landet. Vårt näringsliv domineras av servicebranscher, och alla nedstängningar och restriktioner har därför slagit hårdast mot oss. Och alla skolelever har inte mått bra av undervisning på distans. Nu har vaccinationerna kommit igång, och inger hopp om en normalisering under eller efter sommaren.

CYGNAEUSSKOLAN kunde räddas tack vare insatser på bred front, med mig som en av de drivande krafterna. Vi ställdes tyvärr inför ett omöjligt val då den av oss initierade Nordiska skolan ställdes mot anrika Cygnaeus, som vi bara inte kunde offra. Nordiska skolan kommer att få en ny chans.

CYKELLEDERNA har byggts ut kraftigt under de senaste åren, och det fortsätter. Det är välkommet, om vi med detta kan undvika att cyklister ska trängas med fotgängare på gemensamma cykel- och gångleder.