Björns ABC för Helsingfors: E

Och i kväll har vi i mina valteser kommit till bokstaven E:

EKOLOGISK hänsyn måste tas i all verksamhet i staden. Men det är ingen undermedicin att koncentrera befolkningen till tätorter och nära spårtrafik, såsom de gröna anser. Viktigast i Helsingfors är att lägga om vår el- och fjärrvärmeproduktion, från fossila bränslen till förnybara.

EKONOMIN måste vara i skick för att staden ska kunna sköta sin service till invånarna. T.ex. fjolårets överskott på en halv miljard används i dess helhet för nödvändiga investeringar i skolor, dagisar, hälsostationer, gator, spårvägar etc. Utan ett överskott i driftsbudgeten vore staden tvungen att betala investeringarna helt med lån.

ELIELPLATSEN ska bevaras som en öppen plats, och inte bli en tomt för ett mastodont nybygge som inte passar in i miljön. Idén att återuppliva Eliel Saarinens plan för platsen lät bestickande, men det hade handlat om en regelrätt skyskrapa, som nog inte passar in där, låt vara att de omkringliggande byggnaderna från Järnvägsstationen över Vltava-byggnaden, Posthuset och Sokos till de nya glaslådorna representerar olika tidevarv och arkitekturer. Om något alls ska byggas, må det vara småskaligt och i den norra ändan, mot hotellet och Sanomahuset. Men minns alltså att detta är Elielplatsen, inte -tomten!

EMPATI behövs också i kommunalpolitiken, framför allt i relation till kommuninvånarna men också i förhållande till de andra politiska grupperingarna som vi är beroende av för att framgångsrikt driva vår sak.

ENERGI för el- och fjärrvärmeproduktion måste produceras på något sätt, och problemet är att vi nu är alltför beroende av kolet. Vi behöver nya innovationer, och jag ser fram emot vad den Energy Challenge-tävling har gett som staden har ordnat.

ENTREPENÖRER behöver vi, med både större och mindre företag. Staden ska möjliggöra entrepenörskap, genom att tillhandahålla den infrastruktur som behövs, inklusive tomtmark. Och främja utbildning för företagsamhet, och startup-företag som bygger på nya innovationer.

ERFARENHET är till nytta i kommunalpolitiken. Min första period i stadsfullmäktige 2013–2017 var i retrospektiv sett något av en inkörs- eller rentav läroperiod, också om jag ganska snart övertog gruppledarskapet. Min andra period gav den självsäkerhet som behövs, och nu har jag dessutom erfarenhet av både HRT- och HUS-styrelsen, så jag ser med tillförsikt fram emot en tredje period.

ESPEN är centrums pulsåder, både för trafiken och för flanörer. Utan genomfart för nödvändig biltrafik skulle tvärtrafiken tvingas flytta till Alexen, vilket är otänkbart, till Brunnsgatan som kommer att göras smalare p.g.a. nya spårvagnsperronger – eller till bostadsgatorna på stadsudden, vilket är minst lika otänkbart. Planerna på att flytta bort biltrafiken från Norra Espen och bygga om Södra Espen för trafik i bägge riktningarna måste därför åtminstone vänta på att planerna för hamnarna och trafiken till dem förverkligas.

EUROPA öppnar sig strax utanför Helsingfors, med våra flyg- och båtförbindelser. Helsingfors är Finlands port ut mot Norden, Baltikum, Europa och världen.