Björns ABC för Helsingfors: Q och R

Bara ett ord på Q och två på R, så de får samsas i kväll:

QUO VADIS, HELSINGFORS? Eller på svenska: varthän, Helsingfors? Ja, det är förstås den övergripande frågan. Hur högt ska vi sikta?

Staden har haft en stark befolkningstillväxt, som dock har avtagit under de allra senaste åren så att den under coronaåret 2020 var bara drygt 3000 personer. Tillväxten har också annars sina gränser, eftersom Helsingfors areal trots allt är begränsad. Vi väntar på domstolsbesked om byggandet i det tvångsfusionerade Östersundom, med hänsyn till miljö- och naturvärdena där. Jag vill inte offra Malms flygplats för bostadsbyggande, och även dess öde ligger du i domstolshänder. Man kan nog bygga en del bostäder utan att fördärva hela flygplatsen och dess ängsnatur. Kritisk är jag också till byggande på utfyllnadsmark ut i havet. Det passar där det nu finns kajliknande, raka stränder, såsom på Busholmen, men inte där naturliga strandlinjer bevarats, såsom på Björkholmen.

Vi bör och kan inte hindra folk att flytta till huvudstaden, men bostadsutbudet sätter förstås sina gränser. Helsingfors bör förbli en trivsam ”liten storstad” för sina invånare, där tolerans råder, kultur- och fritidsutbudet är stort och servicen fungerar – och det på båda de officiella språken. Och gärna på andra språk också, för att manifestera vår mångfald.

RABATTER i två helt olika bemärkelser: Vi ska vara generösa med att bevilja studerande. invalider och äldre seniorer rabatter i kollektivtrafiken, till kultur-, fritids- och motionsaktiviteter. Och så kan vi satsa ännu mer på blomsterrabatter i parker och på andra allmänna platser. Nog för att vårt trädgårdsfolk gör ett fint jobb redan nu!

RASEBORGS SJUKHUS passar kanske dåligt in i ett ABC för Helsingfors, inför kommunalvalet här. Men eftersom jag är den enda SFP-aren i HUS styrelse och därför har ansvar för hela Nyland, och Raseborgs sjukhus framtid har legat i vågskålen, har jag självfallet gjort mitt bästa för att bevara och utveckla sjukhuset. Dessutom har också många helsingforsare, särskilt på somrarna, behov av sjukhuset. Det har varit en svår kamp, och på sin höjd kunde man tala om en del avvärjningssegrar, men också om klara nederlag. Men sjukhuset fortsätter sin verksamhet, och finner förhoppningsvis sin roll också efter vårdreformen.

RENOVERA och RESTAURERA i stället för att RIVA! Vi har genom årtiondena rivit alltför många gamla vackra hus i Helsingfors. Nu måste tumregeln vara att renovera och restaurera i stället. Undantag kan vara svårt mögelskadade hus, och slarvigt byggda höghus särskilt från sextio-och sjuttiotalen som inte är arkitektoniskt värdefulla och som skulle kosta orimligt mycket att bevara.

RESPEKT måste man visa i politiken, t.o.m. mot sina politiska motståndare. Den som visar respekt för andra, blir själv respekterad.

RESULTAT är det enda som sist och slutligen räknas i politiken. Orden får inte förbli tomma, utan måste följas upp med handling, som ger resultat. Jag gör mitt bästa för att leva efter den trestegsregeln.