Björns ABC för Helsingfors: A

om stort och smått som särskilt engagerat mig under mina åtta år i stadsfullmäktige och jag lovar att arbeta för också i fortsättningen. Vi börjar med A, och fortsättning följer varje dag.

ALEXEN, vår ”mesta” gågata, lider nu av butiksdöd. Vi måste göra allt för att revitalisera stadskärnan! För Alexens del räcker det inte med julgatan i en månads tid.

ANHÖRIGVÅRD är ett skolexempel på det som brukar kallas win-win: mänsklig vård i hemmet av en närstående är bäst för många sjuka eller handikappade, men också förmånligt för samhället, jämfört med anstaltsvård. Samhället har alltså all anledning att stödja verksamheten.

ANSVAR bör varje beslutsfattare bära – också för beslut som inte är populära. Jag har försökt mitt bästa. Men man får också ändra sig om man har haft fel!

ARBETSPLATSER är själva fundamentet för all välfärd. Vi måste slå vakt om dem vi har, också de industriella, och skapa nya. Start up-centret i Maria sjukhusbyggnader lovar gott. Jag var med om invigningen för några år sedan, och har sedan dess med intresse följt projektet.

ARBETSLÖSHETEN har under coronaepidemin ökat markant i Finland och särskilt i Helsingfors, vars näringsliv domineras av hårt drabbade servicebranscher. Både staten och staden har gjort sitt nästa för att lindra följderna, men det kommer att behövas eftervård länge än. Nu då staden som ett pilotprojekt tagit över arbetskraftstjänsterna ges en möjlighet att skräddarsy lösningar som fyller både de arbetslösas och stadens behov.

ARBIS har en särskild plats i mitt och alla helsingforssvenskars hjärta. Själv har jag på senare år läst italienska där, och dessutom gästat diskussionsgrupper för att berätta om vad som sker i Helsingforspolitiken. Värdefull är Arbis insats också för integration av invandrare på svenska.

ARKITEKTUR- OCH DESIGNMUSEET byggs inom några år. Det blir statligt, men staden bidrar också. Nu ser det ut som om det skulle komma på den plats vid Magasinskajen i Södra hamnen som var tänkt för Guggenheim-museet. Alla gånger bättre! Av den planerade privata finansieringen på 30 miljoner har redan 24 ställts i utsikt, främst av Erkko-stiftelsen, men också av Svenska och Finska kulturfonden. Hoppas Olympiaterminalen kan få en funktion i sammanhanget, om båttrafiken från den upphör. Terminalen är ju ett gott exempel på arkitekturen från OS i Helsingfors 1952.

ASFALT får inte täcka allt grönt i stan. I vissa förstäder vill invånarna också hellre ha kvar sina grusvägar, och det bör vara tillåtet.