En kilometer är en kilometer

Då SFP:s avgående partiledare Anna-Maja Henriksson kommenterade resultatet av regeringens förhandlingar om de kommande årens budgetramar lade jag märke till att hon nämnde bara Vasa, Jakobstad och Karleby (med dess BB) som sjukhus vars verksamhet skonas från nedskärningar. Var blev de i Borgå, Lojo (med dess BB) och Raseborg?

Var det åter ett exempel på att hon både i sitt arbete i regeringen och särskilt i informationen till allmänheten fokuserar på den egna valkretsen? Såsom då vägprojekt i hennes hemstad med omnejd lyftes högre upp, förbi den tidigare överenskomna, officiella prioriteringslistan

Riktigt så illa var det inte denna gång. Det visade sig att regeringen i sin godhet hade bestämt att HUS självt skulle få besluta om sina sjukhus. Tack så mycket, men av egen erfarenhet befarar jag att det inte bådar gott.

Förlossningsavdelningarna i både Raseborg och Borgå hade lagts ner redan före min tid i HUS styrelse (2017 –2021), men själv blev jag tvungen att försöka försvara den s.k. samjouren i Raseborg. Jag var den enda SFP-aren i styrelsen, och fick stöd bara av vänsterpartiernas medlemmar – och inte ens av universitetets svenska styrelsemedlem. Vi förlorade.

De övriga, med samlingspartisterna i spetsen och de gröna i släptåg, följde lydigt tjänstemannaledningens strängt ”medicinskt” motiverade beredning som utgick från att samjouren inte var tillräckligt kvalificerad.

Däremot kunde vi glädja oss över att förlossningsavdelningen vid Lojo sjukhus åtminstone lyckades balansera ovanför den då officiella gränsen på ”minst cirka tusen” förlossningar per år för att kunna fortsätta sin verksamhet. Den hade ju också för den svenska servicens del lyckats behjälpligt ersätta den indragna förlossningsverksamheten i Raseborg.

Det var då det. I sommar stängs förlossningsavdelningen i Lojo för en tid, på tjänstemannabeslut av chefsöverläkaren, och det kan vara en försmak av vad som sker då HUS styrelse ska fatta sina beslut om framtiden.

SFP har lyckligtvis nu, på basis av resultatet i välfärdsområdesvalet, två medlemmar i styrelsen – medan sannfinnarna förlorade sin enda plats. Men det räcker inte långt om de större partierna vill stänga Lojo BB. Allra minst skulle jag lita på styrelsens hårdföra, samlingspartistiska ordförande.

Till saken hör att avståndet mellan Karleby och Vasa är praktiskt taget det samma, cirka 120 kilometer, som det från Hangö till Jorvs sjukhus i Esbo, där den närmaste förlossningsavdelningen finns om Lojo stängs. En kilometer är faktiskt lika lång i Nyland som i Österbotten. Att en del av resan i Nyland går längs motorväg uppvägs av en livligare trafik här.

Om vi vill undvika förlossningar på landsvägen, i privatbil, taxi eller ambulans, måste Lojo BB bevaras. Om vi inte kan ”lita” på att potentiella föderskor avstår från graviditeter, och ytterligare sänker nativiteten.

Nedmonteringen av välfärdssamhället som helhet och hälso- och sjukvården i synnerhet fortsätter. Trots att regeringen tvärtom säger sig vara ute efter att rädda dem.

(Först publicerad 22.4.2024 som kolumn i kommunförbundets webbtidning kommuntorget.fi)