Fjärran från verkligheten

Vad går det åt Hufvudstadsbladet? Hur långt från läsarnas verklighet kan man egentligen komma? Hbl satte i dag ett nytt sorgligt rekord.

I ett stort uppslaget valreportage över fyra sidor hade Hbl rest genom Nylands valkrets, ”från Hangö udd till Kymmene älv” – i och för sig en ypperlig idé. Men någonstans på vägen hade nog Hbl-bilen kört i diket.

Enligt Magmas färska opinionsmätning röstar 74 procent av de svenska väljarna i Nyland på SFP. Näststörst är SDP med 11 procent, och sedan följer Saml med 5 och De gröna och Sannfi (!) med 4 var. Övriga har försvinnande små siffror.

Nu är en opinionsmätning naturligtvis aldrig helt tillförlitlig, men låt oss avrunda: cirka tre av fyra röstar på SFP, var tionde på sossarna, och sedan cirka var tjugonde på Saml, De gröna och Sannfi.

Naturligtvis har Hbl även andra än svenska läsare i Nyland, upp till var femte anses kunna tänkas vara finskspråkig. Så siffrorna ovan måste för Hbl-läsarnas del något friseras.

Och så är det klart att en tidning inte skriver bara om sina läsare, utan om hela samhället – i det här fallet hela valkretsen. Men helt fjärran från läsarnas verklighet ska man ogärna röra sig.

Det var dock precis vad Hbl gjorde. I reportaget nämns femton riksdagskandidater vid namn: fyra samlingspartister, fyra sossar, tre centerpartister, två sannfinnar och två gröna. Hur många SFP-kandidater som nämndes? Ni gissade rätt: INGEN!

Den enda nu levande SFP-are som nämndes och intervjuades var en icke-kandidat i Lovisa. Av de femton nämnda kandidaterna intervjuades en samlingspartist och en grön.

Om SFP hette det bara lite ironiskt att partiet ”drömmer om att återta det fjärde mandatet” och så nämns att de sittande ledamöterna ställer upp får återval. Tack för den kvitteringen!

Inte ett ord om det jag inbillar mig att svenska väljare i Nyland faktiskt går och grubblar på i dessa dagar: ska de rätt och slätt återvälja sittande ledamöter, eller ska de satsa på i sammanhanget nya namn. För SFP:s del på någon ur den fyrväppling som utöver de sittande ledamöterna nämnts i HS:s och MTV3:s gallupar, och som förresten hade en gemensam annons i dagens Hbl. Och för SDP:s del på de lite äldre herrar i Esbo och Borgå som utmanar den sittande yngre kvinnan från Raseborg.

Nu ser jag redan för mitt inre öga hur mina forna kolleger på Hbl sitter och hånskrattar: nu har den där Månsson räknat namn i en artikel och är ledsen över att han och hans parti inte behandlas matematiskt rättvist… som om vi vore någon Rundradio som måste ta hänsyn till parlamentariska styrkförhållanden…

Nej, inte till det – men kanske till den verklighet läsarna lever i, ute i olika delar av det vidsträckta Nyland. Mannerheimvägen 18 tycks ha tappat markkänningen.

2 Replies to “Fjärran från verkligheten”

  1. Inget nytt under solen. Hbl har ju alltid mer eller mindre tigit ihjäl SFP inför val. Eller också har man kommit med något negativt.Kanske du t.o.m kan hitta svart på vitt i någon av dina egna gamla ledare 😉

    1. Jag tror inte det, om inte kritiska betraktelser uppfattas som “negativa”. Jag försökte nog ha en konstruktivt kritisk distans till partiet, också inför val, men aldrig ihjältigande eller illvillig.

Comments are closed.