Helsingfors är mitt i mitt Nyland

Detta blir en annorlunda blogg, helt i egen sak. Nu ska vi se om jag lyckas göra en dygd av nödvändigheten, alltså vända något som kunde vara en nackdel för mig till en fördel…

Det handlar om att jag ju är bosatt i Helsingfors, men kandiderar i Nylands valkrets. På de officiella kandidatlistorna, som i dag blev fastställda, ståtar jag med Helsingfors som hemort. Hur ser det ut i en valkrets som består av hela det forna Nylands län, utom just det Helsingfors där jag bor?

Nå, för det första är jag långtifrån ensam om detta predikament, om det nu är ett sådant. Av sammanlagt 406 kandidater i Nyland är, om jag räknade rätt, 34 bosatta i Helsingfors.

Det är visserligen inte ens 10 procent, men bland de 34 finns kända namn som ministrarna Tuija Brax (grön) och Paula Lehtomäki (c), riksdagsledamöterna Eero Akaan-Penttilä och Leena Harkimo (bägge saml) och förre FFC-basen Lauri Ihalainen (sdp), plus tv-kändisarna Jani Toivola (grön) och Jesca Muyingo (sdp, känd som nyhetsankare i TV4). Så jag är åtminstone i gott respektiv känt sällskap.

Det är jag också i vårt eget parti, om man blickar bara lite bakåt. Både Henrik Lax och Astrid Thors bodde i Helsingfors då de var invalda från Nyland. Och vi som är lite äldre minns också Victor Procopé.

För det andra är Helsingfors trots allt den gamla residensstaden i Nylands län. För mig förblir Helsingfors Nylands ”huvudstad” och cenralort, oberoende av valkretsindelningen.

För det tredje ligger Helsingfors geografiskt mitt i Nylands valkrets, vilket också är en praktisk fördel. Man kan som nyländsk riksdagsledamot behändigt röra sig åt bägge hållen, utan att behöva åka över 200 kilometer från Hangö till Lovisa eller tvärtom. För en riksdagsledamot SKA röra sig i hela valkretsen, inte bara i den ena eller andra ändan av den.

För det fjärde är jag ju uppvuxen i Pernå, där jag också satt i kommunfullmäktige i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Och skolgången i Lovisa. Östnyland förblir min barn- och ungdomsbygd.

För det femte finns det dokumentation på att jag kan få väljarstöd i Nyland: drygt 7.000 röster i EU-valet, mot knappt 4.000 i Helsingfors.

Och för det sjätte undrar jag om det inte rentav kan vara till fördel i det vidsträckta, mångfaldiga Nyland att inte vara lokalt bunden till bara något begränsat regionalt intresse, utan att kanske ha naturliga förutsättningar att se Nyland som en helhet, bestående av många, sinsemellan så olika regioner.

Lyckades jag svänga nödvändigheten till en dygd, pinsamheten till en fördel? Vad anser du? 

5 Replies to “Helsingfors är mitt i mitt Nyland”

  1. Ja, om du känner för hela Nyland. Jag som f.d. helsingforsare, kallar mig numera nylänning som passar min identitet bättre kanske beroende på att jag varit medlem i Nylands nation. (Skrev här men passar kanske bättre i Facebook).

  2. Bra Björn. Helsingfors är helt fint. Själv känner jag mig som helsingoforsare, trots nu fem år i förvisningen i Esbo.

Comments are closed.