Lärdomar om kärnkraften

Vilka är lärdomarna för kärnkraftens del, av jordbävningen och tsunamin i Japan? Meningarna är, som alltid, (kärn)kraftigt delade.

För egen del finner jag bara en lärdom entydig: man ska inte bygga kärnkraftverk i jordbävningszoner eller nära kuster somj kan drabbas av tsunamiflodvågor.

De japanska kärnkraftverken sades vara byggda med tanke på alla eventualiteter, men det visade sig att dessa eventualiteter överträffade även de värsta farhågorna.

Nej, reaktorhöljena och skyddskåporna rämnade inte i jordbävningen och dränktes inte sönder av tsunamin. Men det inträffade oförutsedda komplikationer med reservströmstillförseln och kylvattnet, som möjliggjorde härdsmältor.

Även i allra bästa fall måste de reaktorer som nu tillfälligt måste kylas ned med havsvatten stängas, eftersom det salta vattnet förstör anläggningarna. Och i värsta fall – nej, den tanken vill ingen tänka högt.

Jag kommer inte på rak arm på något land som inte skulle kunna placera kärnreaktorer utanför sina värsta riskzoner, även om just Japan kommer närmast ett sådant tillstånd. Men t.ex. USA spelar rysk rulett med sina reaktorer i Kalifornien – varför inte placera dem mitt i landet, i öknen, i stället?

Några allmännare slutsatser om kärnkraftens risker t.ex. hos oss i Finland är jag däremot inte beredd att dra.

Inte förbjuder man all fartygstrafik heller, eller ens oljetransporter till havs, bara för att det inträffar svåra fartygsolyckor och oljekatastrofer. Man försöker bara förbättra navigeringen, förser alla oljetankers med dubbla botten, och är särskilt försiktig i aktiska eller andra områden som är speciellt känsliga för oljeutsläpp.

Inte förbjuds all flygtrafik heller, bara för att det inträffat svåra flygolyckor eller för att passagerarflygplan kapats av terrorister och rammat World Trade Center i New York.

På samma sätt byggs säkert kommande kärnkraftvrk ännu säkrare mot de risker som jordbävningar och tsunamivågor även indirekt utgör. Och, som sagt, bygger inte kraftverk i riskzoner alls.

Jag vet att dylika paralleller inte biter på de mest fanatiska kärnkraftsmotståndarna, men säg mig vad som brister i logiken.

Och säg mig hur vi ska klara klimatmålen helt utan kärnkraft.

4 Replies to “Lärdomar om kärnkraften”

  1. Bra!
    Tyvärr finns det gott om opportunister som nyttjar situationen på ett mycket oärligt sätt för egna syften.

  2. Minister Katainen träffade rätt då han sade at vi inte nu skall dansa på gravarna. Kärnkraften (och energiförsörjningen i stort) är en komplicerad fråga som inte bör avhandlas då känsllorna svallar utan då man kan analysera vad som hänt, hur osv.

  3. Nämnandet av attacken mot WTC i NY i sammanhanget ger en viktig påminnelse om att vi lever i en tid med terrorister, som inte gör kärnkraften trygg ens i Europa, nu när de fått upp ögonen för de sårbara punkterna i systemen. Här kan finnas en förklaring till Tysklands förbundskanslers snabba kursändring.

Comments are closed.