Öppenhet avslöjar bindningar

Förre statsministern Matti Vanhanen slipper att ställas inför riksrätt. Det hade ju riksdagens grundlagsutskott enhälligt föreslagit, efter att ha hört jävighets- och grundlagsexpertis som ansåg att tröskeln för åtal inte hade överskridits.

Inte ens sannfinnarna föreslog något annat då riksdagen behandlade ärendet i plenum. Efter att i likhet med andra oppositionspartier ha sugit på den för dem så smaskiga karamellen ansåg även de att nåd bör få före rätt. De visste ju också att de inte skulle ha en chans att genomdriva ett riksrättsåtal.

Därmed har ett för hela det politiska livet pinsam incident lagts till historien. Men förhoppningsvis så att man över hela det politiska fältet har tagit lärdom av det inträffade.

Jävsregler är till för att följas, och helst ”med råge på”, för säkerhets skull. Över huvud taget måste valfinansieringens skärpta spelregler följas i fortsättningen.

Spelregel nummer ett heter öppenhet. Om kandidater och partier öppet redovisar för de understöd de får för sina valkampanjer fungerar kontrollen automatiskt.

Väljarna får veta vilka bindningar som kan tänkas finnas och kan sedan bedöma om de är till gagn eller skada.

För egen del tänker jag leva som jag lär. Jag kan redan nu avslöja att min som det nu ser ut enda finansieringsmetod är en fundraisingslunch, med familjeföretagen som tema. Målgruppen är både företag, fackförbund, privatpersoner och sådana organisationer, stiftelser eller fonder som är engagerade i att främja familjeföretagsamhet. Inget bidrag kommer att överstiga de 1.500 euro som är gränsen för publicering av enskilda lunchdeltagares/donatorers namn.

Min ”bindning” av detta blir att jag som riksdagsledamot har tänkt främja familje- och annan företagsamhet som skapar jobb och välfärd.

Jag är inte skamsen över en sådan bindning. snarare stolt.