Överskottet går till investeringar

Det stora överskottet i driftsbudgeten på 500 miljoner har väckt lika stor uppmärksamhet, inte minst under valkampanjen. Vi har alla fått många goda råd om hur överskottet borde användas till olika angelägna behov, och massmedierna har uppmuntrat till detta. Vad allt kunde man inte göra med 500 miljoner?!

Totuus on kuitenkin se, että ylijäämä – josta suuri osa selittyy maan hyvän hallituksen korona-tuista – käytetään investointeihin. Ilman sitä joutuisimme rahoittamaan miljardiluokan investoinnit kokonaan lainoilla. Tosin lainakorot ovat nyt alhaisia, mutta voivat nousta ja varmasti tulevatkin laina-ajan aikana nousemaan.

Lakihan edellyttää, että käyttöbudjetti ja investoinnit pidetään erillään, mutta meidän pitäisi pystyä paremmin selvittämään kuntalaisille niiden välistä suoraa yhteyttä. Tai ehkä sote-uudistus pitää huolen siitä, ettei suuria ylijäämiä pääse enää syntymään…

Då vi blickar bakåt på fjolåret med dess p.g.a. coronaepidemin exceptionella karaktär är det på sin plats att också betrakta nuläget och se framåt. Jag väljer å SFP-gruppens vägnar att göra det sektorvis.

Inom social- och hälsovården förblir skötseln av coronaepidemin, och inte minst eftervården av den, den högsta prioriteten. Köerna särskilt till mentalvården och tandvården har vuxit sig rekordlånga, och de måste nu åtgärdas.

Bägge är skolexempel på att väntan på vård förutom förlänger lidandet också gör vården besvärligare och därmed dyrare ju längre man får vänta. Också operationer måste skjutas upp då munhälsan inte är i skick.

En annan utmaning inom social- och hälsovården är bristen på personal. Branschorganisationerna har slagit larm om läget, och i slutändan finns inga andra hållbara lösningar än en höjd lönenivå.

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on edelleen samantapainen henkilöstöpula, samalla kuin koronan jälkihoito vaatisi lisää panostuksia. Tämän vuoden budjetin ylitysoikeudet tulivat RKP:n ryhmän mielestä kreivin aikaan.

Ensi kaudella pitää strategiassa tarkastella ns. sisäisten vuokrien muodostumista ja vaikutusta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseihin. Vuokrathan nousevat sen myötä, kun päiväkoteja ja kouluja onneksi nyt vauhdilla korjataan. Tähän pitää sada muutos.

Också i kultur- och fritidssektorn bör coronans eftervård stå i fokus. Kulturen har av någon oförklarlig anledning från statsmaktens sida utsatts för hårdare coronarestriktioner än restaurangerna. Då begränsningarna lättar kommer vi säkert att visa hur högt vi uppskattar den mångsidiga kultur Helsingfors erbjuder. Biennalen är kronan på verket, nu när den äntligen kunde ordnas.

Särskilt barnen och de unga, men också äldre som varit isolerade, måste enligt SFP:s mening kunna erbjudas fritidssysselsättning som främjar konditionen – och den sociala samvaron.

Kaupunkiympäristön alalla ensi kaudella täytyy saada isojen rakennusprojektien paisuvat budjetit kuriin. Pormestari Vapaavuori on onneksi loppusuorallaan tarttunut tähän asiaan, ja RKP:n ryhmä edellyttää että hänen seuraajansa jatkaa siitä.

Tärkeää on myös, että kaupunki noudattaa lakia, eikä esim. riko toimenpidekieltoja, niin kuin äskettäin Malmin lentoasema-alueella.

Suuri haaste on myös ydinkeskustan elvyttäminen koronan jälkeen.

Tässä takanani on Helsingin kaksikielinen logo. Logon kautta markkinoidaan palveluita kaupunkilaisille ja vieraille. Logo molemmilla kotimaisilla on symboli myös jokaiselle ruotsinkieliselle helsinkiläiselle ja kertoo siitä, että heidän äidinkielensä on tärkeä osa pääkaupungin identiteettiä. Pääkaupungin kaksikielisyys on enemmän kun historiaa. Siksi tätä logoa pitäisi normina käyttää.

RKP:n valtuustoryhmä puoltaa tilipäätöksen ja tarkastuskertomuksen hyväksymistä.

Kiitämme eroavaa pormestaria, apulaispormestareita, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, muita valtuustoryhmiä ja valtuutettuja sekä kaupungin virkamiehiä ja koko henkilöstöä kuluneesta vaalikaudesta ja toivotamme kaikille hyvää kesää!

Skön sommar, alla helsingforsare!

(Gruppanförande i stadsfullmäktiges debatt 23.6.2021 om bokslutet för 2020)