Så ska gallupar läsas

Kommer en majoritet av SFP-väljarna i Nyland faktiskt att rösta på Alexander Stubb? Ligger Veronica Rehn-Kivi fyra och jag sexa bland SFP:s kandidater? Ligger Fredrik Almqvist nia och Kaj Bärlund tia bland sdp:s?

De här frågorna och några till ska jag försöka utreda i denna analys av Helsingin Sanomats nyländska gallup i dag.

Först om upplägget. Precis som i den gallup HS publicerade på min födelsedag 17.12 är detta en ACCEPTANSgallup: man frågade efter vilka kandidater folk KUNDE TÄNKA SIG att rösta på, INTE vem man tänker rösta på.

Sedan kunde var och en fritt välja mellan ALLA kandidater, allts inte bara det egna partiets. Då blir resultatet lätt just detta. 36 procent av alla kunde tänka sig att rösta på Stubb, medan saml visar sig få drygt 26 procent av rösterna och tappa ett mandat! Den gode Alex är att gratulera till sympatier som vida överstiger partiets, men dessa mer än var tredje nyländsk väljare kommer INTE att RÖSTA på honom.

För att fortsätta med gallupkungen Stubb, meddelar alltså drygt hälften av SFP-väljarna att de KUNDE TÄNKA SIG att rösta på Stubb. För att dra en riktigt drastisk historisk parallell: svenskfolket i gemen hade också i presidentvalet 1956 sina sympatier på finlandssvensken K-A. Fagerholms sida, mot Kekkonen. Men i valet hade de nog troget röstat på SFP-kandidaten Ralf Törngrens elektorskandidater…

Det visar sig nämligen att SFP nog alltjämt enligt denna gallup får sina knappt nio procent av rösterna, mot 9,5 senast, och med god marginal behåller sina tre mandat. För SFP-arna TÄNKER INTE RÖSTA på Stubb, trots sympatierna.

Klokt nog, eftersom Stubb ändå blir vald med finska röster och det bara vore att reducera den svenska representationen i riksdagen om finlandssvenskar röstar på honom. Och att hjälpa in någon finsk samlingpartist, t.ex. den Sanna Lauslahti som häromdagen slog ihop sig men sannfinska värstingen Simon Elo i en attack på svenskan!

Nog om Stubb. Men vi kan glädjas åt att han ser ut att få fler röster än Timo Soini!

På tal om Soini: Också han får mer sympatier (skrämmande 25 procent) än hans parti (nästan lika skrämmande 18 procent). På samma sätt som Stubb kilar in sig bland både SFP-väljares, centerväljarnas, de grönas och t.o.m. sannfinnarnas favoriter, finns Soini högt på sosseväljarnas sympatilista! Det samma gäller förresten också centerns Paula Lehtomäki, som får starka sympatier (men knappast röster) bland både samlingspartister och kristdemokrater…

Men över till de finlandssvenska kandidaternas sympatisiffror. Då t.ex. fem procent av alla väljare i Nyland KUNDE TÄNKA SIG att rösta på Christina Gestrin, betyder det alltså att drygt hälften av SFP:s väljare (nio procent) KUNDE TÄNKA SIG att rösta på henne. Det är exakt samma resultat som i december. Grattis, Stina, till denna ”pole position”!

Sedan följer Mikaela Nylander med fyra procent, alltså ACCEPTANS av knappt hälften av SFP-väljarna. Grattis också till Mikaela!

Som var och en förstår betyder detta alltså INTE att Stina förutspås få drygt hälften av alla SFP-röster, och Mikaela resten. Då skulle det inte bli något över för oss andra, och det blir det enligt gallupen. De tillfrågade har ju kunnat uttrycka ACCEPTANS för fler än en enda.

Thomas Blomqvist och Veronica Rehn-Kivi får sedan vardera tre procent av sympatierna, alltså var tredje SFP-väljares acceptans. Märk att de som alla andra med samma avrundade procenttal är placerade i alfabetisk ordning, det framgår INTE vem av dem som har lite mer sympatier. De ligger bägge mellan 2,51 och 3,49 procent. Men då Blomqvist sedan ändå placerar sig högre än även Nylander bland SFP:s anhängare tyder det på att han ligger bättre till…

Det finns i HS-rapporteringen två undantag från den alfabetiska ordningen, ett inom saml och ett inom de gröna. Men då den alfabetiska regeln gäller alla andra 44 kandidater som placerat sig på samma procenttal antar jag att de två undantagen är misstag – på samma sätt som HS i grafiken uppger att sannfinnarna skulle få två tilläggsmandat, då de skulle få fem…

Det betyder att då Christel Liljeström, jag och Raseborgskurdiska Midiya Zahir Hatam alla landar på två procent, så är också vi placerade i alfabetisk ordning. Svaret på frågorna ovan är alltså att Veronica R-K placerar sig på delad tredje plats, och jag på delad femte. Det är förresten perfekta utgångspunkter för utmanare.

Och så ännu svenska sosseduon Almqvist & Bärlund. Med sina tvåprocentiga sympatier placerar de sig på en med fyra andra kandidater delad nionde plats bland partiets kandidater, och partiet kalkyleras få sex mandat.

Sedan gäller det att minnas gallupens tillkortakommande. Då bara drygt tusen personer uppges ha tillfrågats, betyder det t.ex. för min lilla del att något mellan 16 och 24 nyländska väljare har meddelat att DE KUNDE TÄNKA SIG att rösta på mig. Det betyder varken mer eller mindre än så.

Men huvudsaken är väl att alls figurera i sammanhanget.

Och sedan har HS missat en sak: SFP har för avsikt att i detta val erövra FYRA mandat i Nyland, inte tre. Det skulle vårt resultat i EU-valet 2009 ha gett, och vår fasta avsikt är nu att med väljarnas benägna bistånd upprepa denna prestation.

Ja, vi vill! Och ja, vi kan!

7 Replies to “Så ska gallupar läsas”

  1. Missförstådd devise “Rikare Finland” spjälker SFP väljare i olika läger Soinister, Kokoomus och Gröna. Bästa generalsekreterare vi får inte leka med “suddiga” argument. SFP hamnar att förklara vad partiet vill säga med slogan Rikare Finland!

    1. Devisen är lite provokativ, och formligen ropar på en förklaring – vilket ju var meningen med den! Läs min tolkning på webbsidan!

  2. Mycket intressant analys och visar hur snedvridna galluparna kan vara med för lite basmaterial och felaktiga frågor

    1. Jo, framför allt dras det ofta alltför enkla slutsatser av komplicerade frågeställningar!

  3. Hej Det var en intresant utredning om hur gallupen skall läsas. Kanske du kan få in detta i någon Nyändsk tidning. De flesta( såsom jag) har svårt att tyda galluparna.

    1. Tack. Men ingen chans att få in det i tidningarna, som kandidat är man ju satt i karantän…

  4. Trots att jag försökte svara på respektive kommentar separat, kom de alla i rad här. Nå, var och en kan säkert lista ut vad som var avsett som kommentar till vad…

Comments are closed.