SFP vill bevara Malms flygplats

HBL rapporterade på tisdagen att stadsstyrelsen i Helsingfors redan på sitt möte i måndags behandlade planerna för bostadsbyggande på och invid Malms flygplats. Som en komplettering vill jag meddela att ärendena på SFP:s initiativ bordlades.

Stadsmiljösektorn och -nämnden under ledning av bitr.borgmästare Anni Sinnemäki vill skynda iväg med planerna, trots att flygplatsens öde ännu inte beseglats av de domstolar som ska behandla det, och trots att byggandet på området ändå inte skulle kunna komma igång på många år. Dagen efter att flygtrafiken i Malm måste avbrytas ville man gå vidare.

Det här kan SFP inte godkänna. Då planerna, sannolikt efter omröstning i stadsstyrelsen nästa vecka, går vidare till stadsfullmäktige den 31 mars kommer SFP att föreslå en återremittering av ärendena för ny beredning, i väntan på domstolsutslaget. Dessutom har riksdagens villkor för en stängning av flygplatsen, att en alternativ flygplats inrättas, inte uppfyllts.

Malms flygplats är världsunik, som en av de allra första, återstående flygplatserna från flygets barndom. Den är en kulturhistorisk klenod, med sin terminalbyggnad och flyghangar från 1930-talet, som byggdes med tanke på det OS i Helsingfors som aldrig kunde hållas som planerat 1940.

Flygplatsområdet är också ett natur- och friluftsområde, med en unik flora och fauna, inklusive flera utrotningshotade växter och fåglar, plus av EU skyddade flygekorrar. Det vore ett helgerån att fördärva denna helhet.

Helsingfors har andra områden som kan bebyggas, börjande med det Östersundom som tvångsinkorporerades av Sibbo uttryckligen för att öka stadens byggareal. Inom de närmaste veckorna bör det klarna hur mycket som kan byggas där, med självklar hänsyn även där till natur och miljö.

De senaste planerna för Malms flygplatsområde utgår dessutom från att landningsbanorna och området kring dem ska bli en park. De planerna tangerar nära det förslag SFP har förordat redan länge: en hybridmodell där en landningsbana bevaras för trafik med mindre, i en nära framtid allt oftare eldrivna flygplan, och  bostäder kan byggas runt omkring på de delar av området som inte är lika eländig byggnadsmark.

Malms flygplats kommer att behövas som en cityflygplats för det växande behovet av snabba förbindelser för affärsfolk, också inom landet till de flygplatser på mindre orter som nu hotas av indragen trafik.

Helsingfors säger sig vilja vara världens bäst fungerande stad, och bör därför inte göra det katastrofala misstaget att förstöra en del av sin infrastruktur. Och dessutom ett grönområde av högsta rang.

(Först publicerad i HBL 19.3.2021)