Svenskt rum blev svenskt nätverk

Då Kommuntorget – som sig bör – var först ute med nyheten om att Kommunförbundets ”svenska enhet läggs ner” fick jag och säkert många andra en chock. Kunde det vara sant? Går ännu en svensk domän hädan?

Jag tog omedelbart kontakt med svenska enhetens chef Uffe Stenman, som kunde ge lugnande besked. Jo, den svenska enheten som administrativ enhet slopas förvisso i den nya förvaltningsmodellen, men alla tjänstemän stannar kvar och fortsätter att betjäna på svenska.

Det här beskedet bekräftades sedan på förbundets svenska delegations möte i mitten av november. I stället för ett ”svenskt rum” bildas ett nätverk bestående av svenska tjänstemän på varje avdelning. Men de ska fortsättningsvis hålla kontakt sinsemellan, såsom det anstår ett nätverk.

Och kanske framför allt kommer deras insatser också i fortsättningen att koordineras av en egen direktör, som också har fortsatt säte och stämma i förbundets ledningsgrupp. Uffe blir alltså kvar i en ledande position, och efter honom – och det är lyckligtvis rimligen långt till dess – någon annan.

Dessutom kommer det att finnas två svenskspråkiga jurister bland det nya välfärdsområdesbolagets personal. Det är visst delvis en lycklig slump, men det är utfallet som räknas. Vi kan vara tillfreds med helheten.

Vi få svenska medlemmar i kommunförbundets förbundsdelegation hade beredskap att på höstmötet i början av december försvara den här lösningen om någon skulle ha ifrågasatt den. Så skedde inte, så vi låg lågt.

Men vet ni vad: vi måste se till att kommunerna och välfärdsområdena och deras personal faktiskt utnyttjar förbundets respektive det nya bolagets svenska tjänster! Annars är det svårt att i framtiden upprätthålla och försvara dem. Vi får inte vara ”lata” och nöja oss med finsk service.

(Först publicerad som kolumn i kommunförbundets webbtidning kommuntorget.fi – Björn Månsson leder SFP:s grupp i Helsingfors stadsfullmäktige och är medlem i kommunförbundets förbundsdelegation och svenska delegation)

2 Replies to “Svenskt rum blev svenskt nätverk”

  1. En avvärjningsseger menar du. men på sikt igen en domänförlust….

    1. Risken kan inte uteslutas, men detta var det bästa som kunde åstadkommas nu . Observera att kommunförbundets intäkter från kommunernas medlemsavgifter minskar med 30 procent, att det blev en del uppsägningar på den finska sidan och att t.ex. de båda vice-vd-na “degraderades” till sektordirektörer…

Comments are closed.