Till strid för Nylands Brigad!

Varför tycktes SFP:s partiledare Stefan Wallin lite sväva på målet om Nylands Brigad i TV1:s finska valtent på måndagskvällen? Samma dag hade Helsingin Sanomat ”avslöjat” att brigaden finns på försvarsmaktens korta lista över truppförband som av sparskäl kunde läggas ned.

Eller närmare bestämt rapporterade HS att NylBr ”som en bataljon” skulle flyttas till marinbasen i Obbnäs.

Wallin betygade att det inte finns några nedskärningslistor, vilket också försvarsmaktens kommendör, general Ari Puheloinen nyligen har bekräftat. Men han tillade att vi vet att försvaret noga måste se över sina utgifter redan i år, med sikte på ett förslag i höst. Före det är det överflödigt att spekulera mer om det, ansåg Wallin. Han fastslog ändå att man inte bör undervärdera truppförbandsnätets betydelse för försvarsviljan, vilket har stor betydelse för försvarets framtid.

Utfrågarna nöjde sig inte med det allmänt hållna svaret, utan upprepade frågan. Då fastslog Wallin att NylBr i flera jämförelser klarar sig ”mycket väl”: då det gäller kostnadseffektivitet, utbildningens kvalitet och internationellt kunnande. NylBr försvarar enligt Wallin väl sitt uppdrag även i framtiden, men ”svaret får vi höst”.

På tilläggsfrågan om SFP kan sitta i en regering som drar in NylBr svarade Wallin åter lite undvikande: man kan inte ta ställning till frågor ”som ännu inte ens existerar”.

Jag skulle väl i Wallins ställning ha uttalat mig lite klarare: värnpliktsutbildning på svenska bör enligt lag tryggas, och det sker bäst i ett eget truppförband, som dessutom har erbjudit ett nyttigt och populärt språkbad för tusentals finska värnpliktiga.

Brigadens ekonomiska och sysselsättande betydelse för Raseborgs stad är dessutom omistlig, särskilt som staden redan har förlorat andra arbetsplatser och skattebetalare.

Men det är klart: fösvarspolitiskt är det avgörande just det Wallin betonade: NylBr har som en del av marinen mutat in en stark position som den enda utbildaren av  kustjägare och amfibiestyrkor, utbildningen är kostnadseffektiv och av hög kvalitet och brigaden har en nyckelposition i vår beredskap att ställa upp trupper för internationella uppdrag, börjande med EU:s stridstrupper.

Då HS i sin artikel hävdar att kasernerna i Dragsvik ”har förfallit” är det minst sagt vilseledande. Kasernerna håller på att grundrenoveras, en för en, och det finns även nyare byggnader, med Finlands modernaste försvarslagerbyggnad i spetsen. Vid ett besök nyligen på brigaden blev jag mäkta imponerad av hur väl logistiken fungerar.

Ryktet om Nylands Brigads förtida död är alltså mer än överdrivet. SFP måste kraftfullt försvara brigaden och dess placering i Dragsvik i Ekenäs i Raseborg. Det går inte an att sväva på det målet.

3 Replies to “Till strid för Nylands Brigad!”

  1. Jag svävar inte ett skvatt på målet. Men inte skall man gå i journalisternas fälla genom att göra problem av något som inte är ett problem. Kanske bäst att söka målsvävarna på annat håll än i de egna leden nu.

    1. Sorry om du blev ledsen, men jag är inte den enda som tolkade det som lite svävande på målet. I övrigt var du ju utmärkt i utfrågningen!

Comments are closed.