Wo man Bücher verbrennt…

Ju mer jag funderar på sannfinnarnas valprogramtes om stöd för den ”nationella” kulturen och deras aversion mot ”postmodern” konst, desto mer orolig blir jag.

Nej, inte förstår jag mig heller på all nutidskonst. Jag har satt min fot i Kiasma bara en enda gång, på en mottagning i samband med någon internationell konferens, minns inte längre vilken. Kiasmas sortiment är inte min tekopp, om jag översätter ett känt engelskt uttryck.

Visst har jag många gånger funderat på att det vid sidan av en del ”tavlor”, ”skulpturer” och inte minst ”installationer” borde finnas en skylt som upplyser om att detta är konst, inte daghemsklotter, kvarglömda tegelstenar eller skrot.

Men att jag raljerar så här betyder ju på inga villkor att jag skulle anse att samhället inte ska kunna uppmuntra även till konstskapande som just jag inte förstår mig på – för tillkortakommandet är mitt, inte nutidskonstens.

Inte utövar jag någon idrott heller, men anser ändå att samhället bör uppmuntra till idrottsutövning genom att stöda idrottsföreningar.

Men för att återgå till konsten. Jag råkar vara en stor beundrare av Vincent van Gogh, som på sin livstid i slutet av 1800-talet var lika omstridd som många av dagens postmoderna konstnärer. Han lyckades under sin livstid sälja en enda tavla (enligt en del källor två).

van Gogh hade nog blivit utan stipendier i sannfinnarnas värld. Inte för att van Gogh fick stipendier i 1880-talets Frankrike, men det fick ingen annan heller. Han fick understöld av sin bror, konsthandlaren Theo. Samhället har utvecklats sedan dess.

“Das war ein Vorspiel nur, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.” Så skrev den tyske författaren Heinrich Heine – 1820.Drygt hundra år senare blev han bokstavligen sannspådd. Nazisterna brände redan tidigt förhatliga böcker på offentliga bokbål, och förstörde också en del lika förhatliga konstverk. Resten är historia.

Nu säger jag inte att Soini är nazist. Men det finns i hans program skrämmande element som gör att man osökt drar historiska paralleller. Spåren borde förskräcka.