Sommarval! Kesävaalit!

Jag hade redan länge hört till dem som ansåg att kommunalvalet skulle skjutas upp. Om vi en gång sköt upp det förra kommunalvalet med ett halvår bara för att man ville flytta valet från den mörka hösten till den ljusa våren, var undantagsförhållandena p.g.a. coronaepidemin en mångfalt bättre orsak.

Min webbsida är under rekonstruktion, och byggs upp bit för bit. Ha tålamod!

I väntan på mer material finns det en kort presentation av mig och min agenda här:

https://kommunalval.sfp.fi/kandidater/mansson-bjorn/


Näitä nettisivujani täydennetään koko ajan. Sitä odotellessa tässä lyhyt esittely suomeksi:

https://kommunalval.sfp.fi/fi/ehdokkaat/mansson-bjorn/