Hur ska det gå för HNS/HUS?

De nyländska kommunerna har enhälligt föreslagit att Nyland i vård- och landskapsreformen delas upp i fem områden, som gärna kunde kallas landskap. Samtidigt har dessa kommuner förutsatt att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS – numera ”brandat” som Helsingfors universitetssjukhus HUS – som sköter specialistsjukvården inte rubbas. Hur går de här linjedragningarna ihop?

Det sägs rentav att just HUS ställning riskerar att bli en stötesten då regeringen före årsskiftet ska knåpa ihop en modell för det som kallas ”särlösningen” för Nyland.

I en debattartikel i HBL den 25 augusti och i min föregående kolumn här på Kommuntorget den 10 september har jag ifrågasatt termen. Inte är det någon ”särlösning” om det folkrika Nyland delas in i fem landskap, då Österbotten har indelats i fyra, och de fem nyländska landskapen skulle befinna sig i samma storleksordning som de övriga landskapen i landet.

Däremot kan det allt hända att just HUS ställning kräver något slags särlösning. De övriga landskapen kommer att ha sina egna sjukhus, låt vara av olika status.

I Nyland hör de flesta betydande sjukhusen till HUS. Undantag är närmast de storstäder som också har egna sjukhus, såsom Malms och Haartmans i Helsingfors och Esbo sjukhus. Också dessa nämnda är ändå nära anknutna till HUS genom att jouren vid Malms och Haartmans redan har överförts till HUS, och Jorvs förlossningsavdelning har inhysts i Esbo sjukhus nya byggnad.

Hur alltså lösa den här ekvationen, då primär- och specialistvården ska integreras och i de övriga landskapen får en och samma upprätthållare?

Det gäller att vara kreativ. Låt mig – utan att göra anspråk på att vara juridiskt sakkunnig – kasta fram några tankar.

Kunde HUS-sjukhusen i Borgå, Hyvinge, Vanda (Pejas), Helsingfors (flera olika enheter), Esbo (Jorv), Lojo och Raseborg sortera under två nära sammanknutna paraplyer, under både respektive landskap och HUS? De skulle samtidigt fungera som respektive landskaps centralsjukhus och för specialistvårdens del ändå vara delar av ett enhetligt HUS.

I fallet Västnyland vore Jorv det naturliga centralsjukhuset, medan Lojo och Raseborgs sjukhus vore landskapets och HUS regionala enheter. Östnyland har ju sitt Borgå, Nordnyland sitt Hyvinge och Vanda plus Kervo sitt Pejas, medan Helsingfors är ett kapitel för sig.

Naturligt vore kanske också att landskapen vid sidan av kommunerna skulle gå in som delägare i HUS, som nu har formen av en samkommun.

Finns det politisk vilja, hittar man säkert också modeller.

Det vore nämligen oerhört dumt att splittra HUS, som står som producent av och garant för den kvalitativt förnämsta vården i landet och ändå – inte minst tack vare det stora befolkningsunderlaget – är det mest kostnadseffektiva sjukvårdsdistriktet av alla.

Till saken hör ju också att HUS för den mest avancerade specialistvårdens del betjänar hela landet. Det gäller t.ex. den mest krävande cancervården, organtransplantationer och inte minst Nya barnsjukhusets serviceutbud.

Viktigast i vård- och landskapsreformen är ju trots allt att garantera en högtstående och effektiv vård, inte vilka de byråkratiska strukturerna är.

(Först publicerad på kommunförbundets webbsida kommuntorget.fi 29.10.2019)