ABC för Helsingfors: W som i WDC, Westö, Winckelmann, Wiborg, Winter, WTC, Wulffska hörnet, WWW, Wärtsilä …

WDC, World Design Capital, är Helsingfors som känt i år. Förhoppningen är förstås att det hela inte stannar vid det, utan att Helsingfors kan vara en faktisk om också inte nominell designhuvudstad varje år!

Christoffer Wegelius föreslog en Facebookvän att jag skulle skriva om. Varför inte, men jag tänker inte beröra SCAB, ja inte heller ridningen, utan kan avslöja att jag lärde känna Christoffer Wegelius redan 1966, då min pappa hade tvingat mig att, som han själv cirka trettio år tidigare, tillbringa en sommar på pojklägret Breidablick på Hangö udd. Christoffer Wegelius var en av “mastrarna”! Som minne har jag kvar en minisegelbåt av trä som jag själv tillverkade. Alla pojkar gavs smeknamn, på basis av mitt tillnamn Mån-sson fick jag namnet Gemini, aktuell rymdraket på den tiden …

Weltschmerz tyckte en Facebookvän att jag kunde skriva om. Det blir i så fall så att jag hoppas att inget barn, ingen ung människa och ingen ensam åldring – ja, ingen annan för den delen – ska behöva uppleva sådan livsleda och depression. Vi måste bry oss mer om varandra!

Kjell Westö har med böcker som Drakarna över Helsingfors och Där vi en gång gått anslutit sig till raden av författare som har levandegjort Helsingfors och dess historia, och därmed bidragit till helsingforsarnas identitet.

Wiborgs Nation, redan på min studietid Östra Finlands Nation, var jag faktiskt aldrig medlem av, trots att jag hade blivit student från Lovisa. Jag ansåg att jag som ursprungligen helsingforsare hade mer gemensamt med och ännu fler bekanta på Nylands Nation, så  jag anslöt mig till den. Men visst har jag tillbringat många våta kvällar i Öffens och Åbo Nations dåvarande lokaliteter uppe i tornet i Nya studenthuset.

Wilma känner alla skolbarns föräldrar till, det där systemet på webben för kontakt mellan hem och skola. Ett gott exempel på det jag skriver om WWW här nedan!

Barbara Winckelmann förde med sin romansvit som inleddes med den också filmatiserade Din vredes dag sina läsare längre tillbaka i vår stads historia. Hon gav oss våra rötter.

Winters leksaksbutik i Citypassagen finns inte längre, men hör till min barndoms bästa minnen. Och i samma bransch verkade ju också Kalle Westerlund på Bulevarden och, om jag minns rätt, också i Tölö. Nu har internationella kedjor tagit över – visste ni på tal om det att danska BR, uppkallat efter grundaren Børge Rasmussen, numera är en del av samma koncern som driver amerikanska Toys R Us i Norden? Fast Kalle W:s firma har överlevt, om också i andra lokaliteter och på nätet.

World föreslog min presidentkandidat från i vintras, Eva Biaudet, på Facebook att jag skulle skriva om. Eva kopplade också in ordet Women. Om jag försöker anlägga ett Helsingforsperspektiv på temat skulle det väl vara att Helsingfors ska vara en världsbejakande stad och bör föregå med gott exempel då det gäller kvinnornas ställning bland beslutsfattarna och jämställdhet som övergripande samhällsmål. Jag har förresten för det mesta röstat på kvinnor i val: på Jutta Zilliacus, Eva Biaudet och Astrid Thors i riksdagsval, på Ulla Gyllenberg, Christina Gestrin (jo, hon var en gång uppställd i Helsingfors) och senast på Antonia Wulff i kommunalval, och sedan alltså i det senaste presidentvalet på Eva. Nu gör jag ett undantag och röstar på en man, för vem ska lita på en om man inte gör det själv?

WTC, World Trade Center, fyller numera salig HAB-ens f.d. huvudkontor på Alexen. En vettig användning av ett överblivet bankpalats. På motsvarande sätt återupprättades ju hotell Kämp sedan KOP hade försvunnit.

Wulffska hörnet är kanske inte längre känt under det namnet för en yngre generation. Det är den där vackraste delen av Stockmanns, mot Skillnaden och Svenska teatern. Här fanns Wulffs affär för kontorsartiklar innan den flyttade snett över gatan – och sedan ut till Vanda. Fridlysningen tvingade Stockmann att bevara fasaden, vilket vi alla kan vara tacksamma för. Här fanns förresten i min ungdom Sparbanken Torkel med rötter i Viborg (Wiborg), vars direktör var disponent för sparbankernas studentbostäder i Forsby, där jag hade tagit initiativet till en invånarförening. Naturligtvis blev jag dess första ordförande, och besökte disponenten för att driva våra förslag om trivselhöjande arrangemang.

 WWW, även kallat internet, har revolutionerat informationsflödet. Dess betydelse för demokratin kan knappast överskattas. Och då avser jag inte bara att slutna länder som Kina, Kuba och Nordkorea – trots alla sina försök att censurera nätet – förr eller senare kommer att påverkas. Också i en avancerad demokrati som vår har internet öppnat nya möjligheter att snabbt och effektivt nå ut med information – och, märk väl, också disinformation, tänk bara på de där webbsidorna som utsår hat mot svenskan i Finland. Kunskap är nämligen den första förutsättningen för all påverkan. Det är ju det som är filosofin bakom den nordiska, av Karlebyprästen Anders Chydenius i riksdagen i Stockholm på 1700-talet introducerade offentlighetsprincipen. Men för att ta ner det hela till Helsingforsplanet: Staden kan använda internet för att informera om sina tjänster, och också för att ta emot allt från ansökningar och tidsbeställningar till medborgarinitiativ. Stadsfullmäktige kan informera om kommande beslut och om beslut som har fattats. Och varje ledamot kan och bör själv delta i den informationsspridningen. Själv lovar jag att om jag blir vald så kommer jag att rapportera och/eller blogga på dessa sidor från vartenda möte. – Har ni förresten hört de alternativa uttydningarna av förkortningen WWW, som ju står för World Wide Web? Pessimisten tolkar bokstäverna som World Wide Waiting. Optimisterna uttyder dem som Worthwhile Waiting.

WWW kunde också stå för Wärtsiläs varv under bergsrådet Wilhelm Wahlforss ledning. Varvet finns ju inte längre under det namnet, Sandvikens docka blir förhoppningsvis kvar medan Busholmen och Ärtholmen blir bostadsområden. Om den förra skrev jag under B. Återkommer till den senare under Ä!