Björns ABC för Helsingfors: J

I dag är det ord på J som gäller:

JAKOBACKA har tyvärr haft ett dåligt rykte som en problemstadsdel. På senare år har staden systematiskt satsat på stadsdelen, både med bättre service och uppiffning av området. Det är ett bra exempel på vad man kunde kalla positiv diskriminering, för att undvika segregation.

JOBBEN har åtminstone tillfälligt reducerats i Helsingfors under coronaepidemin. Nu gäller det att rädda dem som finns kvar, återupprätta dem som försvunnit och skapa helt nya. Var och en kan bidra: Gynna kulturevenemang såsom teatrar och konserter, och gynna de små butikerna och restaurangerna, i takt med att det blir möjligt!

JOKERBUSSAR kallades visst först de där orangefärgade snabbussarna som har färre hållplatser än andra. Jag tycker att de funkar väl, t.ex. på rutten Böle-Tullbommen som jag ofta använder. Helst skulle jag ha sett fler sådana busslinjer, om möjligt i egna körfält, i stället för den dyra Spårjokern. Jag har inget emot spårvagnar, tvärtom, men de lämpar sig nog bäst för innerstaden.

JULGATAN hör Helsingfors till och lockar säkert kunder till de tynande affärerna på Alexandersgatan. Men en månad per år räcker inte till, Alexen behöver en julgata 12 månader om året. Alltså inte bokstavligen, förstås, men jippon som lockar.

JÄMLIKHET hörde redan till Franska revolutionens ideal, men är över 200 år senare långtifrån uppnådd. Nej, alla människor är inte likadana, men alla bör behandlas jämlikt och ges lika chanser i livet, inte minst i utbildningen. Var och en avgör sedan om man griper chansen eller inte.

JÄMSTÄLLDHET, alltså jämlikhet mellan könen, hör till det som förblir ett hägrande mål. I Finland och Norden har vi kommit längre än på de flesta andra håll i världen, men än är vi inte framme. Staden måste i all sin verksamhet främja jämställdhet. Se också vad jag skrev under FEMINIST!