Ingen orsak rösta svenskt?

Min publicistvän Geo Stenius undrar i söndagens Hbl om han kan rösta på SFP. Jag vill gärna ge honom lite vägledning på den punkten.

Stenius har ”svårt att notera någon satsning på det svenska” från SFP:s sida inför valet. Det vore mig främmande att misstänka min gode vän för plötslig blindhet, men vad baserar sig hans svårighet på? Inte på verkligheten i alla fall, sådan den framkommer i parti- och valprogrammet, i annonsering, på valmöten, i diskussioner med väljare på gator och torg.

Det finns inget svenskare parti än SFP i detta land. Ibland är det bara alltför självklart, utan att det särskilt behöver framhävas, att partiet driver svenskans sak i all samhällspolitik: i dagvård och utbildning, i äldrevården, i hälso- och sjukvården, i förvaltningsreformer och så vidare.

Men just inför detta val har ju de sannfinska frontalangreppen på svenskan i landet också provocerat finlandssvenskarna och deras parti att gå till motattack, för de båda nationalspråkens ställning. Nog borde det budskapet ha nått också Stenius.

Det är inte bara Jörn Donner som i detta val går till offensiv mot sannfinnarna, utan hela partiet.

Som ”bevis” för att SFP kantänka inte arbetar för det svenska anför Geo Stenius den respons han fick då han i vintras talade för att den nu för alla finska elever gemensamma svenskundervisningen slopas. Tyder inte den avvisande reaktionen snarare på raka motsatsen?

Att Stenius som något slags svar på att Stefan Wallin kallade honom ”mysgubbe” (en äldre man som myser är väl något sympatiskt?) nu drar till med invektivet ”folkpartiets talibantanter och farbröder” väljer jag att skriva på inlevelsens och formuleringsglädjens konto.

Geo Stenius gör slutligen stort nummer av att Ahtisaarigruppens förslag om tidigarelagd språkundervisning och två obligatoriska språk i studentexamen sammanfaller med hans egna tankar, men tas emot på ett helt annat sätt än hans.

Skillnaden, bästa Geo, är att Ahtisaarigruppen håller fast vid den obligatoriska skolsvenskan och vill komplettera den, medan du framförde tankarna som ett alternativ till den.

Enligt Helsingin Sanomats kandidattest inför valet vill bara tre procent av SFP:s kandidater, såsom Geo Stenius, slopa den obligatoriska skolsvenskan, Bland sannfinnarnas kandidater är läget det rakt motsatta: 96,4 procent vill, såsom Geo Stenius, slopa den.

Om du Geo anser att just den frågan bör vägleda dig i valet, är det alltså lätt att välja. Men så finns det väl andra hänsyn att ta?

Och då du beklagar att du inte kan rösta på Jörn Donner eftersom du röstar i Nyland:

Då får du nöja dig med B-Jörn!

One Reply to “Ingen orsak rösta svenskt?”

  1. Att försvara ställningarna för det andra inhemska språket har Sfp fullt upp med. Det vore nog bra om Sfp kund var steget före och se vartåt det lutar och sätt in insatser i det skedet. Jag tänker på den våg av angrepp på svenskans ställning i tillväxtkommuner ss i Kyrkslätt där någon spritt flygblad om att de finskspråkiga “sorretaan” dvs blir styvmoderligt behandlade. Tyvärr vill många tro på det fast det inte stämmer. Varför är det så? Hur kan man få slut på det och undvika att det sprider sig till Sjundeå, Ingå, Karis osv?

Comments are closed.